Referens > Funktioner > Datumfunktioner > YearName
 

YearName

Returnerar namnet på året på japanska för ett datum i det angivna formatet.

Format 

YearName (datum ; format)

Parametrar 

datum – ett kalenderdatum

format – ett tal (0, 1 eller 2) som beskriver visningsformatet

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om värdet för format är tomt eller något annat än 0, 1 eller 2 används 0.

0 – Hjälp 8 (Meiji 8), Japansk text för hela namnet på veckodagen som infaller den 1 januari 2021 8 (Taisho 8), Japansk text för namnet på månaden den 6 juni 2014 8 (Showa 8), Japansk text i Meiji i långt format 8 (Heisei 8), Japansk text i Taisho i långt format (Seireki xxxx [före 1868.9.8])

1 – Japansk text i Showa i långt format 8 (Mei 8), Japansk text i Heisei i långt format 8 (Tai 8), Japansk text i Seireki i långt format 8 (Sho 8), Japansk text i Meiji i kort format 8 (Hei 8), Japansk text i Taisho i kort format xxxx (Sei xxxx [före 1868.9.8])

2 - M8, T8, S8, H8, A.D.xxxx (före 1868.9.8)

Kejsarnamn i 0 = långt, 1 = förkortat, 2 = 2-bytes latinskt. Seireki returneras när datumet infaller före kejsarna.

Exempel 1 

YearName (Datumfält ; 0) returnerar Japansk text i Showa i kort format när Datumfält innehåller 2008-07-15.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler