Du kan hämta FileMaker Pro för att skapa en ny installation och för att uppgradera huvudversionen från sidan för elektronisk hämtning av programvara eller från Claris Customer Console. Du hittar uppdateringar av underversioner i FileMaker Pro (Hjälp > Sök efter uppdateringar) eller på sidan Uppdateringar. Mer information finns i installationsguiden för FileMaker Pro

Version 21.0.1 – juni 2024

Nya funktioner och förbättringar

Scriptsteg och funktioner med artificiell intelligens

De nya AI-scriptstegen och AI-funktionerna gör det enklare att använda data från FileMaker Pro-apparna med stora språkmodeller (LLM, large language model). Tillsammans med scriptsteg för att hämta inbäddningsvektorer från dina data och olika programfunktioner bidrar scriptsteget Utför semantisk sökning till att sökningen blir mycket smartare än att bara söka efter nyckelord.

Nya AI-scriptsteg:

Nya AI-funktioner:

Tillsammans med dessa nya scriptsteg och funktioner finns nu det befintliga scriptsteget och den befintliga funktionen för maskininlärning i den nya kategorin "Artificiell intelligens" i dialogrutorna Scriptfönster och Ange beräkning.

Öppna snabbt

Läs mer om att använda rutan Öppna snabbt.

Förbättringar av scriptsteg

Funktioner

Nya funktioner:

Funktionsförbättringar:

Layouter

Program

Installationsprogram (Windows)

Spara en kopia som XML

När en FileMaker Pro-fil sparas med Spara en kopia som XML gäller följande:

Uppdaterade bibliotek och paket

Åtgärdade problem

Scriptsteg

Funktioner och beräkningar

Prestanda

Layouter

Säkerhet

Program

Spara en kopia som XML

När en FileMaker Pro-fil sparades med Spara en kopia som XML inträffade följande:

Borttagna funktioner

Kända problem

Version 20

API:er, teknik och funktioner som avvecklas

I och med att FileMaker Pro utvecklas förändras listan över tekniker, API:er och funktioner som stöds. Som en del av den utvecklingen kan vissa versioner av operativsystem, maskinvara och funktioner komma att avvecklas för att släppa fram andra. Avveckling betyder inte att ett objekt tas bort omedelbart, men du bör ändå migrera din lösning från de avvecklade teknikerna eftersom de kan komma att tas bort från framtida versioner av produkten.

Den senaste informationen om avvecklade API:er, tekniker och funktioner hittar du i Knowledge Base.

Juridisk information

© 2024 Claris International Inc. Med ensamrätt.

Juridisk information för Claris-dokumentation

Mer information finns i FileMaker Pro Hjälp, annan dokumentation och supportresurser.