Terugkerende importacties instellen

U kunt een FileMaker Pro-bestand zo instellen dat gegevens die uit een ander bestand, zoals een Microsoft Excel-spreadsheet, worden geïmporteerd, automatisch worden bijgewerkt. Terugkerende import vindt automatisch plaats wanneer u het bestand opent en de eerste keer dat u de lay-out met de gegevens uit het externe bestand weergeeft. Later kunt u een script uitvoeren om gegevens bij te werken.

Wanneer u een terugkerende import instelt, maakt FileMaker Pro een nieuwe tabel voor de geïmporteerde gegevens en een nieuwe lay-out om de gegevens in weer te geven. U kunt desgewenst later de lay-out in de lay-outmodus aanpassen.

Telkens wanneer u gegevens bijwerkt, verwijdert FileMaker Pro de gegevens uit de lay-out van de terugkerende import en vervangt deze door actuele gegevens uit het externe bestand. Gegevens die zijn geïmporteerd via een terugkerende import kunnen niet in FileMaker Pro worden gewijzigd en er kunnen geen gegevens aan worden toegevoegd.

Opmerking  Als u terugkerende import wilt instellen, moet u een bestand openen met een accounttoegang waaraan de privilegeset Volledige toegang is toegewezen. Raadpleeg Accounts, privilegesets en uitgebreide privileges voor meer informatie over privilegesets. Gebruikers hoeven geen account met de privilegeset voor volledige toegang te gebruiken om terugkerende import te gebruiken als deze functie in een bestand is ingesteld.

Zo stelt u terugkerende import in:

 1. Maak een nieuw bestand of open het bestand waarin u de terugkerende import wilt instellen. Raadpleeg Een FileMaker Pro-bestand maken of Bestanden openen en sluiten.

 2. In de bladermodus kiest u Bestand > Records importeren > Bestand.

 3. Selecteer voor Bestandstypen (Windows) of Weergeven (macOS) het bestandstype bestand dat u wilt importeren. Kies bijvoorbeeld Excel-werkmappen (*.xlsx).

  Raadpleeg Ondersteunde bestandsindelingen voor importeren/exporteren voor een lijst van ondersteunde bestandsindelingen.

 4. Zoek en selecteer het bestand met de gegevens die u wilt importeren.

 5. Selecteer Instellen als automatisch terugkerende import en klik op Openen.

  Het pad van het bestand dat u hebt geselecteerd verschijnt in het dialoogvenster Instellingen voor terugkerende import.

 6. Als u kolomkoppen niet wilt importeren, selecteert u Eerste record niet importeren (bevat veldnamen).

  Als een ander record dan de eerste veldnamen bevat, kunt u de record later kiezen. Zie de aantekeningen hieronder.

 7. Accepteer de standaardnaam voor de lay-out of typ een nieuwe naam voor de lay-out die FileMaker Pro maakt om de geïmporteerde gegevens in weer te geven.

 8. Accepteer de standaardscriptnaam of typ een nieuwe naam voor het script voor de terugkerende import.

  Dit script wordt voor u gemaakt en wordt automatisch uitgevoerd zodra het bestand wordt geopend en de lay-out van de terugkerende import voor het eerst wordt weergegeven. U kunt het script ook handmatig uitvoeren door in de lay-out op de knop van het script te klikken.

 9. Klik op OK.

 10. Als u gegevens importeert uit een Excel-bestand, kunt u gegevens per werkblad of per benoemd bereik importeren. Kies een werkblad of benoemd bereik en klik vervolgens op OK.

  Opmerking  U kunt gegevens uit slechts één werkblad of benoemd bereik per lay-out importeren.

De nieuwe lay-out verschijnt in de bladermodus in de tabelweergave. Raadpleeg Records in een formulier, lijst of tabel weergeven voor meer informatie over de tabelweergave.

Opmerkingen 

 • Bij terugkerende import worden een nieuwe tabel en lay-out gemaakt voor de geïmporteerde gegevens. Raadpleeg Gegevens in FileMaker Pro importeren als u geïmporteerde gegevens wilt toevoegen aan een bestaande tabel of lay-out in uw database.

 • Wijzigingen in gegevens in externe bestanden moeten in de oorspronkelijke toepassing zijn opgeslagen voordat de gewijzigde gegevens in FileMaker Pro kunnen worden geïmporteerd.

 • Terugkerende import is een proces waarbij gegevens alleen worden geïmporteerd. Als u wijzigingen in de gegevens wilt aanbrengen, moet u eerst de gegevens in het bronbestand wijzigen. Importeer vervolgens de gegevens in het FileMaker Pro-bestand door op de scriptknop in de lay-out van de terugkerende import te klikken. Als er gegevens worden gewijzigd terwijl het FileMaker Pro-bestand gesloten is, worden gegevens in de lay-out van de terugkerende import bijgewerkt zodra u de lay-out tijdens uw volgende FileMaker Pro-sessie weergeeft.

 • Wanneer gegevens voor het eerst worden geïmporteerd, maakt FileMaker Pro een logbestand van de import in de map met het FileMaker Pro-bestand. Dit logbestand wordt steeds bijgewerkt als er gegevens worden geïmporteerd in een FileMaker Pro-bestand in deze map.

 • Wanneer u gegevens bijwerkt met de scriptknop, verwijdert FileMaker Pro alle eerder geïmporteerde records, importeert het de gegevens opnieuw en maakt het nieuwe records voor alle nieuwe gegevens die in het externe bestand zijn aangetroffen.

 • Naarmate uw behoeften toenemen, zult u mogelijk het automatisch gegenereerde importscript willen wijzigen. U kunt het script wijzigen, maar geen ander script opgeven. Raadpleeg Taken automatiseren met scripts voor meer informatie over het plannen en maken van scripts.

 • Als u wilt wijzigen welke record u voor veldnamen wilt gebruiken, opent u het script voor de terugkerende import en bewerkt u de scriptstap Record importeren. Ga in het dialoogvenster Importeervolgorde opgeven naar een record en kies Gebruiken als veldnamen.

 • Het automatisch gegenereerde script dat FileMaker Pro maakt voor de terugkerende import wordt niet ondersteund in scripts aan de serverzijde.