Meer informatie over het maken van een nieuwe tabel voor geïmporteerde gegevens

Wanneer u gegevens importeert in een bestaand FileMaker Pro-bestand, kunt u dit importeren in een nieuwe tabel op basis van het schema van de geïmporteerde gegevens. Zo kunt u tabellen uit meerdere bestanden consolideren in één databasebestand zonder dat u de tabelschema's handmatig opnieuw hoeft te maken.

Zo importeert u gegevens in een nieuwe tabel:

  • Stel een terugkerende import in zodat gegevens die worden geopend vanuit een extern bestand automatisch worden vernieuwd wanneer u geïmporteerde gegevens voor het eerst tijdens een FileMaker Pro-sessie weergeeft of handmatig wanneer u een script voor het bijwerken van gegevens uitvoert. Gegevens die via een terugkerende import zijn geïmporteerd, kunnen alleen worden gelezen in FileMaker Pro. Raadpleeg Terugkerende importacties instellen.
  • Volg de procedures in Gegevens in een bestaand bestand importeren en kies Nieuwe tabel in de lijst Doel in het dialoogvenster Velden bij importeren. De naam van de geïmporteerde tabel is gelijk aan de naam van de brontabel. Als het bestand al een tabel bevat met dezelfde naam als de geïmporteerde tabel, wordt er een getal toegevoegd aan de naam van de tabel.

Verwijzingen naar velden in de brontabel

Geïmporteerde tabellen kunnen verbroken verwijzingen bevatten naar velden in het bestand waaruit zij zijn geïmporteerd. Mogelijk moet u deze verwijzingen handmatig oplossen.

Geïmporteerde verwijzingen blijven behouden als de velden waarnaar wordt verwezen voorkomen in het bestand waarin u de gegevens hebt geïmporteerd. Als Tabel A bijvoorbeeld verwijzingen naar Tabel B bevat, moet u eerst Tabel B importeren en daarna Tabel A om de verwijzingen te behouden. Als u eerst Tabel A importeert, worden de verwijzingen verbroken, ook nadat u Tabel B hebt geïmporteerd.

Opmerkingen 

  • Gegevens kunnen niet worden geïmporteerd in berekening- of resumévelden.
  • Wanneer u Nieuwe tabel selecteert in de lijst Doel, kunt u de doelvelden in de nieuwe doeltabel niet wijzigen via het dialoogvenster Velden bij importeren (met behulp van Database beheren in de lijst Doel). Als het importproces is voltooid, kunt u de velden wijzigen door Bestand > Beheren > Database te kiezen.