Een ODBC-gegevensbron opvragen vanuit FileMaker Pro

Nadat u een ODBC-clientstuurprogramma hebt geconfigureerd, kunt u interactief werken met records, records importeren in een bestaand FileMaker Pro-databasebestand of een nieuw FileMaker Pro-databasebestand maken vanuit elke ODBC-gegevensbron (zoals Oracle- of Microsoft Access-databases).

U moet eerst een verbinding maken met de gegevensbron waaruit u wilt importeren. Vervolgens maakt u een opvraag voor de records die u uit de gegevensbron wilt importeren. Als u ten slotte gegevens in een bestaand bestand wilt importeren, moet u ervoor zorgen dat de velden in uw gegevensbron overeenkomen met de velden in uw FileMaker Pro-databasebestand.

Belangrijk  Raadpleeg Verbinding maken met externe gegevensbronnen voor meer informatie over hoe u toegang kunt krijgen tot ODBC-gegevensbronnen en ermee kunt werken zonder SQL-opvragen te schrijven.

U kunt via het menu Bestand, met de Records importeren scriptstap of de SQL uitvoeren scriptstap een verbinding maken met uw ODBC-gegevensbron.

Alle toepassingen die ODBC ondersteunen, hebben een aantal gemeenschappelijke SQL-instructies (Structured Query Language). SQL-instructies worden via de ODBC-interfaces naar de gegevensbron verstuurd, waarbij opvraagacties als SELECT voornaam, naam FROM klanten WHERE plaats=N'Parijs' worden gedaan en wijzigingen zoals de aanmaak van een nieuwe record met INSERT INTO klanten (voornaam, naam) VALUES (N'Jenny',N'Smit') worden aangebracht.

Opmerking  Aangezien Microsoft SQL Server zowel Unicode- als niet-Unicode-veldtypen ondersteunt, moet u voor alle Unicode-reeksen een hoofdletter "N" plaatsen (die staat voor "National" in de SQL-92-standaard). Anders kunt u, wanneer een Unicode-tekenreeks met niet-Engelse tekens wordt doorgegeven aan Microsoft SQL Server, gegevens die niet voorkomen op de Microsoft SQL Server-codepagina verliezen.

Een ODBC-gegevensbron opvragen vanuit FileMaker Pro:

 1. Voer in FileMaker Pro één van de volgende handelingen uit:
  • Als u gegevens wilt importeren in een bestaand FileMaker Pro-bestand, kiest u Bestand > Records importeren > ODBC-gegevensbron.
  • Als u nieuw FileMaker Pro-bestand wilt maken van de records in de gegevensbron, kiest u Bestand > Openen. Zoek het bestand in het dialoogvenster ‘Bestand openen’. Kies bij Bestandstype (Windows) of Weergeven (macOS) de optie ODBC-gegevensbron.
 2. Selecteer uw gegevensbron en klik op Doorgaan.

  Voor de meeste op server gebaseerde ODBC-stuurprogramma's moet de verbinding met de gegevensbron zijn geopend, maar is de vereiste verbinding afhankelijk van het stuurprogramma.

 3. Typ de gebruikersnaam en het wachtwoord (indien vereist) voor de geselecteerde gegevensbron.

  Als u dit dialoogvenster niet meer wilt weergeven, schakelt u de optie Gebruikersnaam en wachtwoord opslaan in (deze optie is alleen beschikbaar wanneer u gegevens in een bestaand FileMaker Pro-bestand importeert).

 4. Klik op OK.

  Het dialoogvenster ‘Opbouwfunctie voor SQL-opvragen’ van FileMaker Pro verschijnt.

 5. Typ uw opvraaginstructie. Raadpleeg Een SQL-opvraag maken om gegevens via ODBC te importeren voor meer informatie.

  U kunt de opvraag onmiddellijk uitvoeren of deze voor later gebruik kopiëren en in een veld plakken. Gebruik de scriptstap Records importeren of SQL uitvoeren om een opvraag uit te voeren die in een veld is opgeslagen. Raadpleeg Een SQL-opvraag opslaan in een veld voor meer informatie.

 6. Klik op Uitvoeren.