Voorwaardelijke opmaak voor lay-outobjecten opgeven

U kunt lay-outobjecten zodanig opmaken dat hun opmaak automatisch verandert wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. U kunt voorwaardelijke opmaak bijvoorbeeld gebruiken om het bedrag van onbetaalde facturen vet en rood weer te geven zodra de betaling meer dan 30 dagen over tijd is. De instellingen van een voorwaardelijke opmaak hebben alleen invloed op de manier waarop gegevens worden weergegeven of afgedrukt, maar niet op de manier waarop ze in de database zijn opgeslagen.

Zo geeft u voor objecten een voorwaardelijke opmaak op:

 1. Selecteer in de lay-outmodus één of meer objecten.
 2. Kies Opmaak > Voorwaardelijk.
 3. Klik in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak op de knop Toevoegen om een nieuwe voorwaarde te definiëren.
 4. Geef de voorwaarde op waaraan moet worden voldaan om de geselecteerde objecten op te maken.
  • Als u een opmaak wilt opgeven die gebaseerd is op algemene voorwaarden, kiest u onder Voorwaarde de optie Waarde. Daarna kiest u een voorwaarde en stelt u de parameters in.
  • Als u een opmaak wilt opgeven die gebaseerd is op een berekening, kiest u onder Voorwaarde de optie Formule. Klik daarna op Opgeven om de berekening te definiëren. Raadpleeg Het dialoogvenster Berekening opgeven.

   Tip  Gebruik de Self functie om te verwijzen naar gegevens voor het geselecteerde object.

 5. Geef de opmaak voor de tekst en de veldvulling op voor gegevens die voldoen aan de door u opgegeven voorwaarden.

  Geef bijvoorbeeld op dat de tekst rood wordt gekleurd en het veld geel wordt gekleurd wanneer gegevens aan uw criteria voldoen.

  Als u een voorwaardelijke vulkleur wilt toepassen op pictogrammen met de SVG-indeling (zoals deze die worden gebruikt in knoppen, popover-knoppen, knoppenbalken en keuzelijsten), selecteert u Pictogram kleur.

  Tip  Klik op Meer opmaak om extra opmaakopties weer te geven.

Opmerkingen 

 • Gebruik voorwaardelijke opmaak met mate omdat dit mogelijk van invloed is op de prestaties.
 • Als u wilt zien welke velden voorwaardelijke opmaak hebben, kiest u Weergave > Tonen > Voorwaardelijke opmaak. U ziet Badge voor voorwaardelijke opmaak in velden of objecten met een voorwaardelijke opmaak.
 • Bij knoppen, popover-knoppen en knoppenbalken kunt u de voorwaardelijke vulkleur van de meegeleverde pictogrammen en eigen pictogrammen met de SVG-indeling wijzigen. Bij eigen pictogrammen met de SVG-indeling is de wijziging van de vulkleur in FileMaker Pro echter alleen van toepassing op de elementen die nog geen gedefinieerde vulkleur in het SVG-bestand hebben. Raadpleeg FileMaker Pro SVG-grammatica voor knoppictogrammen.
 • Door de instellingen voor voorwaardelijke opmaak te verplaatsen, uit of in te schakelen of te verwijderen, verandert de volgorde waarin de instellingen voor voorwaardelijke opmaak op een object worden toegepast.
 • Voorwaardelijke opmaak is niet beschikbaar voor niet-tekstuele objecten (zoals een rechthoekig lay-outobject) of een plaatshouder van tekst.
 • Als u de effecten van de instellingen van een voorwaardelijke opmaak wilt weergeven wanneer u in de lay-outmodus werkt, kiest u op de menubalk Weergave > Tonen > Voorbeelden. Uw bestand moet recordgegevens bevatten die beantwoorden aan de opmaakcriteria die u hebt opgegeven om de voorwaardelijke opmaak weer te geven.
 • Wanneer u voor een object meerdere opmaakvoorwaarden instelt, worden alle voorwaarden geëvalueerd vanaf de eerste voorwaarde in de lijst. Elke voorwaarde die als "waar" wordt geëvalueerd, wordt toegevoegd aan de vorige opmaakinstellingen van het object.
 • Voorwaardelijke opmaak wordt genegeerd wanneer de weergavestatus van een object is ingesteld op 'Geselecteerd'. Raadpleeg De weergavestatus voor een object opgeven.
 • Instellingen voor getal- en datumopmaak (die in het gebied Gegevens opmaken in het infovenster worden opgegeven) worden na de instellingen van de voorwaardelijke opmaak toegepast en blijven hierdoor behouden, zelfs als gegevens aan de criteria voor uw voorwaardelijke opmaak voldoen. Soms worden de instellingen voor getal- en datumopmaak en voorwaardelijke opmaak echter gecombineerd. Als u bijvoorbeeld instelt dat negatieve getallen rood moeten worden weergegeven en voor datzelfde veld ook een voorwaardelijke opmaak instelt die negatieve getallen blauw weergeeft en de vulkleur van het veld instelt op geel, is het resultaat een rood getal in een geel veld. Systeemopmaken zijn niet van invloed op de instellingen voor voorwaardelijke opmaak.
 • De instellingen van een voorwaardelijke opmaak worden niet overgebracht wanneer records binnen FileMaker Pro-bestanden worden gekopieerd of naar andere FileMaker Pro-bestanden worden gekopieerd.
 • macOS: Als u Apple Events gebruikt om tekst als opmaak op te halen (Get Text As Style), worden de instellingen voor voorwaardelijke opmaak niet overgebracht.
 • Wanneer u de optie Waarde gebruikt met de voorgedefinieerde voorwaarden is minder dan x dagen geleden of is minder dan x dagen in de toekomst, wordt de huidige datum opgenomen in het aantal dagen dat u opgeeft. Let wel dat tussen insluitend is.

Voorbeelden

Als de huidige dag

En de gegevenswaarde is

De voorwaarde evalueert

20-11-2019 is wanneer u is minder dan 4 dagen geleden opgeeft

16-11-2019

onwaar

 

17-11-2019

waar

 

20-11-2019

waar

 

21-11-2019 (of een latere datum)

waar

20-11-2019 is wanneer u is minder dan 4 dagen in de toekomst opgeeft

24-11-2019

onwaar

 

23-11-2019

waar

 

20-11-2019

waar

 

19-11-2019 (of een eerdere datum)

waar