Velden definiëren en wijzigen

Wanneer u een nieuwe app op maat maakt, wordt FileMaker Pro geopend in de modus Bladeren en ziet u het dialoogvenster ‘Database beheren’, waarin u velden kunt definiëren. Verschillende standaardvelden zijn mogelijk al gedefinieerd (raadpleeg Databasetabellen definiëren). U maakt elke veldnaam en kiest het veldtype ervan. Daarna kunt u opties selecteren die bepalen hoe gegevens in het veld worden geïnterpreteerd, ingevoerd, berekend, opgeslagen en weergegeven.

Opmerking  U kunt ook het tabblad Velden in de modus Lay-out gebruiken om velden te definiëren en te wijzigen. Raadpleeg Velden definiëren en wijzigen op het tabblad Velden.

Zo definieert of wijzigt u velden:

 1. Als u een nieuwe app op maat maakt, wordt het dialoogvenster Database beheren in de modus Bladeren geopend.

  Om bestaande velddefinities te wijzigen, kiest u Bestand > Beheren > Database.

 2. Klik op het tabblad Velden als het niet wordt weergegeven.
 3. Kies indien nodig de gepaste tabel uit de lijst Tabel.
 4. Voeg velden toe, wijzig ze of verwijder ze.
 5. Om dit te doen

  Gaat u als volgt te werk

  Een veld toevoegen

  Typ in het invoervak Veldnaam een naam voor het veld. Kies bij Type een veldtype. Klik vervolgens op Maken. Klik op Opties om opties voor de bevestiging, automatische invoer en opslag in te stellen voor het veld. Raadpleeg Opties instellen voor velden.

  Een veldnaam wijzigen

  Selecteer het veld. Typ bij Veldnaam de nieuwe naam en klik op Wijzigen. Raadpleeg Velden benoemen.

  Het veldtype wijzigen

  Selecteer het veld. Selecteer bij Type een nieuw veldtype en klik op Wijzigen. Raadpleeg Veldtypen selecteren.

  Veldopties wijzigen

  Dubbelklik op de veldnaam of selecteer het veld en klik op Opties.

  Een veld verwijderen

  Selecteer het veld en klik op Verwijderen.

  Een berekeningsformule wijzigen

  Selecteer het berekeningveld en klik op Opties (of dubbelklik op de veldnaam). Maak de gewenste wijzigingen in het dialoogvenster Berekening opgeven en klik op OK. Raadpleeg Berekeningvelden definiëren.

  Een resuméveld wijzigen

  Selecteer het resuméveld en klik op Opties (of dubbelklik op de veldnaam). Maak in het dialoogvenster Opties voor resuméveld uw wijzigingen en klik op OK. Raadpleeg Resumévelden definiëren.

Opmerkingen 

 • Als u een berekeningsformule of resuméberekening hebt gewijzigd, worden de waarden opnieuw berekend in FileMaker Pro wanneer u het dialoogvenster ‘Database beheren’ sluit.
 • Als u gedefinieerde velden automatisch in een lay-out wilt plaatsen, selecteer u de voorkeur Nieuwe velden toevoegen aan actieve lay-out (in het dialoogvenster Voorkeuren) alvorens de velden te definiëren. Raadpleeg Lay-outvoorkeuren instellen.
 • Voor het wijzigen van de volgorde waarin velden verschijnen in het dialoogvenster Database beheren (en alle dialoogvensters die velden in een lijst weergeven) sleept u de dubbele pijl Dubbele pijlbesturingselement naast de velddefinitie omhoog of omlaag. Als u opnieuw wilt ordenen op veldnaam of type, klikt u op de kolomkop Veldnaam of Type.
 • Wanneer u velden kopieert, behoudt FileMaker Pro gegevensbronverwijzingen naar velden als ze geldig zijn op het moment van plakken. Als u meerdere velden kopieert die naar elkaar verwijzen, kopieert u ze in één stap indien u de verwijzingen wilt behouden. Als u ze afzonderlijk kopieert, gaan de verwijzingen mogelijk verloren. Controleer na het plakken of alle gegevensbronverwijzingen wel geldig zijn.
 • Als u velden wilt kopiëren en plakken, moet u volledige toegangsprivileges hebben tot de bron- en doelbestanden.
 • Er is een verschil tussen het kopiëren en het dupliceren van een veld: Dupliceren dupliceert een veld in de huidige tabel. Kopiëren maakt het veld beschikbaar om het in een ander bestand te plakken.