Veldtypen selecteren

Wanneer u een veld wilt definiëren, moet u een veldtype selecteren op basis van het type gegevens dat het veld bevat. Welk type gegevens kan worden ingevoerd en welk soort bewerkingen FileMaker Pro op deze gegevens kan uitvoeren, is afhankelijk van het veldtype.

FileMaker Pro gebruikt het veldtype om de gegevens voor taken te interpreteren, zoals het sorteren van records en het uitvoeren van berekeningen. Als u bijvoorbeeld een tekstveld maakt en hierin getallen opneemt, kunt u de gegevens alleen in alfabetische volgorde sorteren. (Eerst wordt gesorteerd op basis van het eerste teken, daarna op basis van het tweede teken; 11 komt dus voor 2.) U moet een getalveld gebruiken, of een berekening- of resuméveld met een numeriek resultaat, om gegevens in numerieke volgorde te sorteren.

U selecteert het veldtype op het tabblad ‘Velden’ van het dialoogvenster ‘Database beheren’.

 

Selecteer dit type

Voor deze veldgegevens

Tekst

Letters, symbolen en/of getallen, die per veldherhaling als tekst worden gebruikt, en die beperkt zijn door het beschikbare RAM-geheugen en de beschikbare schijfruimte. Raadpleeg Tekstvelden.

Getal

Getallen of andere tekens en de negatieve waarden van hetzelfde bereik. Raadpleeg Getalvelden.

Datum

Alleen datums. Raadpleeg Datumvelden.

Tijd

Alleen tijden. Raadpleeg Tijdvelden.

Tijdstempel

Datum en tijd als verwijzing naar een vast punt in de kalendertijd. Raadpleeg Tijdstempelvelden.

Container

Een bestand van een willekeurig type, zoals een foto, een PDF of een audio- of videobestand. Raadpleeg Containervelden.

Berekening

Het resultaat van een berekeningsformule waarin veldwaarden uit de actieve record of uit gerelateerde records worden gebruikt. Raadpleeg Berekeningvelden definiëren.

Overzicht

Een waarde die het resultaat is als de veldwaarden van meerdere records in dezelfde tabel worden geresumeerd. Raadpleeg Resumévelden definiëren.

Opmerkingen 

  • Elk veldtype, met uitzondering van resumé, kan een globale waarde bevatten.
  • U kunt niet alleen velden definiëren en hun veldtype selecteren, maar ook herhalende velden, globaalvelden en extra velden maken.
  • Voor informatie over de beperkingen van elk veldtype zoekt u naar technische specificaties in de Knowledge Base.