Databasetabellen definiëren

Gebruik databasetabellen om uw gegevens te organiseren en te groeperen volgens een gemeenschappelijk kenmerk of principe. Uw database kan net zoveel tabellen bevatten als u nodig hebt voor de organisatie van uw gegevens. (De enige beperking is de opslagruimte van uw vaste schijf.)

Voor elk nieuw bestand wordt in de relatiegrafiek standaard een tabel met dezelfde naam als het bestand weergegeven. Deze tabel kan later worden hernoemd of verwijderd.

Tabellen die u aan een bestand toevoegt, worden automatisch weergegeven in de relatiegrafiek.

Standaard bevat een nieuwe tabel verschillende velden: een primaire-sleutelveld, velden voor accountnamen om bij te houden wie de record heeft gemaakt en wie de record het laatst heeft gewijzigd, en tijdstempelvelden om bij te houden wanneer de record is gemaakt en het laatst is gewijzigd. U kunt deze velden hernoemen of verwijderen.

Zo definieert u een tabel:

 1. Kies Bestand > Beheren > Database.
 2. Klik op het tabblad Tabellen.
 3. Geef een naam op voor de tabel en klik op Maken.

  Als u een tabelnaam wilt wijzigen, selecteert u de tabel, typt u een nieuwe naam en klikt u op Wijzigen.

 4. Ga verder met het definiëren van tabellen of klik op het tabblad Velden om velden te definiëren.

Opmerkingen 

 • Naast de opslag van gegevens gebruikt FileMaker Pro tabellen ook om relaties te beschrijven in de relatiegrafiek en om de context te bepalen voor lay-outs en sommige berekeningen. Raadpleeg Werken met gerelateerde tabellen, Werken met de relatiegrafiek en Lay-outs en rapporten maken en beheren.
 • Wanneer u een tabelnaam wijzigt, werkt FileMaker Pro alle verwijzingen naar die tabel bij in alle berekeningen, relaties, scripts, tabelvermeldingen enzovoort.
 • Standaardvelden worden toegevoegd aan een tabel wanneer u een tabel in het dialoogvenster ‘Database beheren’ maakt of wanneer u een bestand maakt. Deze velden worden niet gemaakt wanneer u gegevens importeert of een bestand van een ander programma converteert. Om te beletten dat standaardvelden worden toegevoegd aan nieuwe tabellen, plaatst u een leeg bestand met de naam FMDefaultFields.xml op de volgende plaats:
  • Windows: <station>:\ProgramData\FileMaker\Shared
  • macOS: /Gebruikers/Gedeeld/FileMaker/Shared