Skapa och hantera layouter och rapporter > Rita och lägga till objekt i en layout > Arbeta med layoutverktygen
 

Arbeta med layoutverktygen

För varje typ av objekt som du arbetar med i layoutläge använder du layoutverktyg i statusverktygsfältet.

Markering för layoutscripttrigger i dialogrutan Hantera layouter

 

Verktyg

Verktygsnamn

Relaterat avsnitt

Knappverktyget

Markeringsverktyget

Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund

Knapp för ikon till vänster, text till höger

Textverktyget

Lägga till text i en layout

Data

Linjeverktyget

 

Linjeverktyget

Rektangelverktyget

 

Rektangelverktyget

Verktyget för rundade rektanglar

 

Verktyget Dold redigeringsruta

Ovalverktyget

 

Verktyget Glidkontroll

Verktyget Redigeringsruta

Placera och radera fält i en layout

Verktyget Glidkontroll

Verktyget Nedrullningsbar lista

Placera och radera fält i en layout

Verktyget Flikkontroll

Verktyget Snabbmeny

Placera och radera fält i en layout

Verktyget Glidkontroll

Verktyget Kryssrutor

Placera och radera fält i en layout

Lägga till glidpanelsknapp

Verktyget Alternativknappar

Placera och radera fält i en layout

Ta bort en glidpanelsknapp

Verktyget Nedrullningsbar kalender

Placera och radera fält i en layout

Knappen Flytta till föregående panel

Verktyget Dold redigeringsruta

Placera och radera fält i en layout

Knappen Flytta till nästa panel

Knappverktyget

Definiera eller ändra en knapp

Position

Verktyget Flytande fönster-knapp

Lägga till ett flytande fönster

Knappverktyget

Verktyget Knapprad

Definiera eller ändra en knapprad

Verktyget Flytande fönster-knapp

Verktyget Flikkontroll

Lägga till en flikkontroll

Knapp för etikettext

Verktyget Glidkontroll

Lägga till en glidkontroll

Knappverktyget

Portalverktyget

Skapa portaler för att visa relaterade poster

Verktyget Flytande fönster-knapp

Diagramverktyg

Skapa diagram från data

Etikett för flytande fönster

Webbvisarverktyget

Arbeta med webbvisare i layouter

Vänsterknapp, flytande fönster

Fältverktyget

Placera och radera fält i en layout

Högerknapp, flytande fönster

Delverktyget

Lägga till en layoutdel

Uppåt-knapp, flytande fönster

Verktyget Formatpensel

Kopiera formateringsattribut i layouter

När du utformar en layout kan du arbeta med ett verktyg en gång, använda det flera gånger eller växla mellan det senast använda verktyget och markeringsverktyget.

Arbeta med layoutverktyg:

 

För att

Gör så här

Använda ett verktyg en gång

Klicka på verktyget för att välja det.

Låta ett verktyg vara markerat eller låst

Dubbelklicka på verktyget.

Obs!  Du kan ange en inställning för att hålla layoutverktygen låsta. Mer information finns i Ange layoutinställningar.

Växla mellan det senast använda verktyget och Markeringsverktyget Knappverktyget

Tryck på Ctrl+Retur eller Enter på det numeriska tangentbordet (Windows) eller tryck på Enter (macOS).

Välj ett verktyg som har en pil

Windows: Klicka på pilen för att visa ytterligare verktyg. Välj sedan verktyget som du vill använda.

macOS: Klicka på och håll ned verktyget för att visa ytterligare verktyg. Välj sedan verktyget som du vill använda.

Skapa ett objekt som är begränsat till en viss vinkel eller form (rita exempelvis en cirkel med ovalverktyget eller skapa en fyrkantig flikkontroll)

Välj verktyget och tryck på Ctrl (Windows) eller Alt (macOS) medan du skapar objektet på layouten.

Skapa en vågrät eller lodrät linje

Välj linjeverktyget och tryck på Skift medan du ritar linjen på layouten.

Relaterade avsnitt 

Sätta in datum, sidnummer eller andra variabler i en layout

Sätta in bilder i en layout

Arbeta med knappar och knapprader på layouter

Arbeta med fält i en layout

Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund

Använda statusverktygsfältet