Skapa och hantera layouter och rapporter > Rita och lägga till objekt i en layout > Sätta in datum, sidnummer eller andra variabler i en layout
 

Sätta in datum, sidnummer eller andra variabler i en layout

Du kan visa eller skriva ut fast information (t.ex. datumet då informationen matades in) eller variabel information (t.ex. dagens datum) när du skriver ut eller granskar poster. Du kan t.ex. visa det aktuella klockslaget i sidfoten i en rapport varje gång du skriver ut rapporten.

Du kan även visa det datum, klockslag eller användarnamn som gäller när du placerar dem i layouten. Informationen ändras då inte utan förblir densamma varje gång den visas, skrivs ut eller granskas. (Du kan också sätta in dagens datum, det aktuella klockslaget eller det aktuella användarnamnet i ett fält i bearbetningsläget.)

Så här sätter du in datum, sidnummer och andra variabler i en layout:

1. Klicka på Markeringsverktyget Knappverktyget i statusverktygsfältet i Layoutläge och klicka där du vill att informationen ska visas.

Om du vill sätta in informationen i ett befintligt textobjekt dubbelklickar du där du vill placera insättningspunkten.

2. Välj Sätt in och välj sedan något av följande menykommandon:

 

Välj

Om du vill sätta in ...

I layoutläget visas

Datum

Ett statiskt datum (enligt datorns datuminställning). Detta datum ändras inte.

Dagens datum

Klockslag

Ett statiskt klockslag (enligt datorns klocka). Detta klockslag ändras inte.

Det aktuella klockslaget

Användarnamn

Ett statiskt användarnamn (det användarnamn som angetts i dialogrutan Inställningar). Detta namn ändras inte.

Användarens namn

Datumsymbol

Ett variabelt datum. Detta datum uppdateras så att det alltid visar dagens datum enligt datorns kalender.

{{AktuelltDatum}}

Tidssymbol

Ett variabelt klockslag. Denna tid uppdateras så att den alltid visar aktuellt klockslag enligt datorns klocka.

{{AktuellTid}}

Användarsymbol

Ett variabelt användarnamn. Detta namn uppdateras så att det alltid visar det användarnamn som anges i dialogrutan Inställningar.

{{Användarnamn}}

Sidnummer

Ett sidnummer. (Sidnummer visas bara i granskningsläget och i utskrivna rapporter.)

{{Sidnummer}}

Postnummer

Ett postnummer (eller ett radnummer i en portalrad).

{{Postnummer}}

Annan symbol

Resultatet av angiven hämtningsfunktion. Information om tillgängliga funktioner finns i Get-funktioner.

Hämtningsfunktionerna som du väljer i dialogrutan Välj en symbol som ska infogas omgivna av dubbla parenteser. Exempelvis {{Kontonamn}}

Koppla variabel

En variabel som du har skapat (till exempel för att visa sidan 1 av 10 i en rapport). Mer information finns i Sätta in kopplade variabler i en layout.

<<$$>>

När du sätter in en symbol visas bara variabelns symbol i layoutläget (t.ex. {{AktuelltDatum}}). I bearbetningsläget, sökläget och granskningsläget samt vid utskrift visas värdet för variabeln.

Obs!  Om du vill kan du skriva tecknen för respektive symbol direkt i stället för att välja kommandona på menyn Sätt in. Du kan exempelvis skriva {{AktuellTid}} där du vill sätta in en tidssymbol. Variabler är inte skiftlägeskänsliga, men det får inte förekomma mellanslag eller extra tecken mellan parenteserna.

3. Information om hur du anger utformningsalternativ som typsnitt, stil, radavstånd, textfärg och justering finns i Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge.

4. Om det behövs kan du ändra storlek på textblocket som innehåller variabelsymbolen.

I bearbetnings- och granskningsläge kommer bara så mycket text som får plats inom ett textblock att visas och skrivas ut. Eftersom en symbol ofta förstoras när den ersätts med variabel text kan innehållet i ett textblock klippas av, så att det inte visas i sin helhet. Om det behövs kan du ändra storlek på textblocket så att all text visas. Mer information finns i Ändra storlek och form på objekt.

Relaterade avsnitt 

Lägga till text i en layout

Sätta in aktuellt datum eller andra variabler i ett fält

Sätta in kopplade variabler i en layout