Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med panelkontroller i layouter > Lägga till en glidkontroll
 

Lägga till en glidkontroll

1. Välj önskad layout på snabbmenyn Layout i layoutläge.

2. I statusverktygsfältet:

Windows: Klicka på pilen bredvid Verktyget Flikkontroll Verktyget Flytande fönster-knapp eller Verktyget Glidkontroll Knapp för etikettext och välj Glidkontroll. Rita sedan glidkontrollen genom att dra hårkorspekaren.

macOS: Klicka på och håll ned Verktyget Flikkontroll Verktyget Flytande fönster-knapp eller Verktyget Glidkontroll Knapp för etikettext och välj Glidkontroll. Rita sedan glidkontrollen genom att dra hårkorspekaren.

3. Anpassa glidkontrollen. Mer information finns i Ändra en glidkontroll.

4. Om du vill lägga till objekt i en glidpanelen använder du layoutverktygen i statusverktygsfältet och väljer från menyn Sätt in. Du kan även välja att dra objekt till glidpanelen.

5. Klicka utanför glidkontrollen eller tryck på Esc om du vill stänga dialogrutan Inställning av glidkontroll.

Kommentarer 

Du kan inte placera en glidkontroll i en portal. Du kan däremot placera en glidkontroll i ett flytande fönster inuti en portal.

Relaterade avsnitt 

Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund

Markera och arbeta med objekt i panelkontroller

Formatera panelkontroller

Kopiera, duplicera och radera objekt

Definiera villkorlig formatering för layoutobjekt

Placera och radera fält i en layout

Rita och lägga till objekt i en layout