Skapa och hantera layouter och rapporter > Rita och lägga till objekt i en layout > Sätta in bilder i en layout
 

Sätta in bilder i en layout

1. Välj Sätt in > Bild i layoutläge.

2. Välj ett grafikfilformat vid Filformat (Windows) eller Visa (macOS).

Rekommenderade format för bilder GIF (.gif), JPEG/JFIF (.jpg), PNG (.png), TIFF (.tif).

3. Leta upp bildfilen.

4. Om du vill hänvisa till filen från hårddisken markerar du Spara endast länk till filen.

Om du väljer Spara endast länk till filen kommer FileMaker Pro Advanced inte att importera bildfilen utan bara hålla reda på var den finns på hårddisken. Om du väljer det här tillvalet kan det göra FileMaker Pro Advanced-filen mindre, men om du flyttar eller raderar bildfilen kommer FileMaker Pro Advanced inte att kunna visa bilden.

5. Markera filen och klicka på Öppna (Windows) eller Infoga (macOS).

6. Placera bilden i layouten och ändra storleken efter behov.

Mer information finns i Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund.

Kommentarer 

Du kan också sätta in bilder som data i containerfält. Gör på det sättet om bilderna är olika för varje post, t.ex. foton av anställda i en personaldatabastabell. Mer information finns i Använda data i containerfält.

Om du vill exportera en bild högerklickar du på bilden i layoutläget och väljer Exportera grafik. Du kan inte exportera en bild om du valt alternativet att endast spara en länk till filen.

Relaterade avsnitt 

Fylla med en bild