Referens > Ange inställningar > Ange layoutinställningar
 

Ange layoutinställningar

Inställningarna för layouten påverkar arbetet i layoutläget.

1. Windows: Välj Redigera-menyn > Inställningar.

macOS: Välj FileMaker Pro Advanced > Inställningar.

2. Klicka på fliken Layout i dialogrutan Inställningar och ange de tillval som du vill använda.

 

För att

Gör så här

Att det verktyg som du använder i layoutläge ska vara aktivt tills du klickar på ett annat verktyg eller trycker på Retur

Markera Lås alltid layoutverktygen.

Lägga till nya fält längst ned i den aktuella layouten när du definierar dem.

Markera Lägg till nya fält i aktuell layout.

Spara layoutändringar utan uppmaning när du lämnar layoutläget

Markera Spara layoutändringar automatiskt (fråga inte).

Relaterade avsnitt 

Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund

Arbeta med fält i en layout