Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med fält i en layout > Placera och radera fält i en layout
 

Placera och radera fält i en layout

När du har definierat ett fält kan du lägga till det var som helst i en layout. Fält kan vara från samma tabell eller en relaterad tabell.

Du kan placera relaterade fält direkt i en layout eller i en portal, men resultatet blir inte detsamma. Mer information finns i Bestämma var relaterade fält ska placeras.

Så här placerar och raderar du fält i en layout:

Välj den layout du vill arbeta med på snabbmenyn Layout i layoutläge. Gör sedan följande:

 

För att

Gör så här

Placera ett fält med fliken Fält

I fliken Fält drar du ett fält från fältlistan till önskad position på layouten.

Om du placerar ett fält i en portal ska du placera det på den första raden i portalen.

För relaterade fält kontrollerar du att alla fält i portalen hämtas från en tabell som är relaterad till den tabell som portalen har konfigurerats för att visa poster från. (Mer information finns i Skapa portaler för att visa relaterade poster.)

Du kan välja ett fält i en annan tabell genom att välja ett tabellnamn i listan ovanför fältlistan. (Om du inte ser tabellistan klickar du på Verktyget Knapprad.)

Du kan även välja Hantera databas från tabellistan och skapa en relation eller tabell, och sedan välja ett relaterat fält i fältlistan.

Fältnamnet visas i fältet om du inte har valt att visa exempeldata (Visa > Visa > Exempeldata). Fält från relaterade tabeller visas som ::Fältnamn.

Alla fält utom containerfält visar baslinjer för text för att ange var informationen visas i bearbetningsläget och för att hjälpa dig att justera fältens position.

Mer information finns i Definiera och ändra fält i fliken Fält.

Placera ett fält med Fältverktyget

Dra ett fält från Fältverktyget Vänsterknapp, flytande fönster i statusverktygsfältet till positionen på layouten och välj sedan ett fältnamn i dialogrutan Fält. Välj Skapa etikett för att lägga till en etikett.

Lägga till och storleksändra ett fält

Klicka på pilen bredvid Verktyget Fält/Kontroll Knapp för text till vänster, ikon till höger (Windows) eller klicka på och hålla ned Verktyget Fält/Kontroll Knapp för text till vänster, ikon till höger (macOS) i statusverktygsfältet. Dra hårkorspekaren för att rita upp fältet och välj sedan ett fältnamn i dialogrutan Fält.

Lägga till ett fält med en viss kontrollstil

Klicka på pilen bredvid Verktyget Fält/Kontroll Knapp för text till vänster, ikon till höger (Windows) eller klicka på och hålla ned Verktyget Fält/Kontroll Knapp för text till vänster, ikon till höger (macOS) i statusverktygsfältet och välj sedan ett fält eller en kontrollstil. Dra hårkorspekaren för att rita upp fältet och välj sedan ett fältnamn i dialogrutan Fält.

Ersätta ett fält med ett annat fält

Dubbelklicka fältet i layouten och välj sedan ett fältnamn i dialogrutan Fält.

Ta bort ett fält från en layout

Klicka på fältet i layouten och tryck sedan på Backspace eller Delete. Att radera ett fält på det här sättet innebär inte att fältet eller dess data raderas från databasen. Mer information finns i Definiera och ändra fält.

Kommentarer 

När du lägger till ett fält på en layout baseras dess format på temat som används i layouten. Du kan använda ett anpassat format om du vill ändra fältets visningsattribut. Mer information finns i Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund.

För att göra det lättare att avgöra en lämplig storlek för ett fält kan du välja att exempeldata från den aktuella posten ska visas i fältet i stället för fältnamnet. Välj Visa > Visa > Exempeldata.

Om du vill mata in fältinformation på en textrad eller i ett textblock använder du merge-fält. Mer information finns i Placera merge-fält i en layout.

Om du vill placera en statisk bild (till exempel en logotyp eller en grafisk dekoration) i en layout så att den visas i varje post bör du skapa, klistra in eller importera bilden direkt i layouten. Placera sedan bilden i huvuddelen. Mer information finns i Rita och lägga till objekt i en layout.

Om du inte kan läsa ett fältnamn inom fältkanterna i layoutläget kan du dubbelklicka på fältet, så markeras namnet i dialogrutan Fält.

Du kan placera fält i det grå området till höger om layouten. Detta gör att du kan lagra fält i layouten eller använda dem i scriptsteg, men förhindrar att de visas i bearbetnings-, sök- eller granskningsläge. Användare kan inte markera eller arbeta med sådana fält och fälten skrivs inte heller ut.

Relaterade avsnitt 

Lägga till och ändra fältetiketter

Kopiera, duplicera och radera objekt

Definiera värdelistor

Konfigurera ett fält så att det fylls i automatiskt under datainmatning

Konfigurera ett fält så att det visas som en nedrullningsbar kalender

Konfigurera ett fält så att det visas som en meny, en grupp av kryssrutor eller någon annan kontroll