Skapa och hantera layouter och rapporter > Rita och lägga till objekt i en layout
 

Rita och lägga till objekt i en layout

Du kan förbättra utformningen av en layout på flera sätt:

Du kan lägga till text utanför fälten (t.ex. etiketter och kolumnrubriker).

Du kan använda ritverktyget för att lägga till linjer, rektanglar och andra former.

Du kan lägga till en bild eller en video.

Du kan lägga till panelkontroller för att gruppera layoutobjekten på flik- och glidpaneler.

Du kan lägga till flytande fönster för att gruppera layoutobjekten och förenkla visningen och inmatningen av data.

Relaterade avsnitt 

Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund

Arbeta med panelkontroller i layouter

Arbeta med knappar och knapprader på layouter

Arbeta med flytande fönster i layouter

Arbeta med webbvisare i layouter