Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med panelkontroller i layouter > Lägga till en flikkontroll
 

Lägga till en flikkontroll

1. Välj önskad layout på snabbmenyn Layout i layoutläge.

2. I statusverktygsfältet:

Windows: Klicka på pilen bredvid Verktyget Flikkontroll Verktyget Flytande fönster-knapp eller Verktyget Glidkontroll Knapp för etikettext och välj Flikkontroll. Rita sedan flikkontrollen genom att dra hårkorspekaren.

macOS: Klicka på och håll ned Verktyget Flikkontroll Verktyget Flytande fönster-knapp eller Verktyget Glidkontroll Knapp för etikettext och välj Flikkontroll. Rita sedan flikkontrollen genom att dra hårkorspekaren.

3. Gör något av följande i dialogrutan Konfiguration av flikkontroll om du vill ange ett namn för fliken:

Ange ett namn för flikpanelen i rutan Fliknamn.

Klicka på Ange för att skapa en fliketikett baserat på en beräkning. Mer information finns i Dialogrutan Ange beräkning.

4. Klicka på Skapa.

5. Upprepa steg 3 och 4 när du vill registrera ytterligare flikpaneler.

6. Om du vill använda samma format på alla flikar i den här flikkontrollen väljer du Tabbar delar ett format.

7. För Främre standardflik väljer du panelen som du vill ha längst fram när du växlar från Layoutläge till annat läge.

När du växlar till layoutläge från ett annat läge är den främre flikpanelen den panel som visades sist i föregående läge.

8. Välj tillval för Flikjustering: Vänster, centrerad, höger eller fullständig.

9. Välj tillval för Flikbredd: Etikettbredd, etikettbredd + marginal, bredd på den bredaste etiketten, minst eller fast bredd på.

10. För etikettbredd + marginal, minst eller fast bredd på, välj ett alternativ för enheter: Tum, centimeter eller bildpunkter och ange sedan ett värde i rutan.

11. Klicka på OK.

12. Om du vill lägga till objekt i flikpanelen använder du layoutverktyg i statusverktygsfältet eller väljer från menyn Sätt in. Du kan även välja att dra objekt till flikpanelen.

Kommentarer 

Du kan inte placera en flikkontroll i en portal. Du kan däremot placera en flikkontroll i ett flytande fönster inuti en portal.

Relaterade avsnitt 

Rita och lägga till objekt i en layout

Placera och radera fält i en layout

Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund

Ändra en flikkontroll

Markera och arbeta med objekt i panelkontroller

Kopiera, duplicera och radera objekt

Formatera panelkontroller