Skapa diagram från data
 

Skapa diagram från data

Det finns två sätt att skapa diagram i FileMaker Pro Advanced:

Skapa ett snabbdiagram i bearbetningsläget. När du börjar på det här sättet skapas diagrammet i FileMaker Pro Advanced utifrån databasens aktuella status. Med hjälp av dialogrutan Inställning av diagram kan du redigera ett snabbdiagram. Du kan skriva ut diagrammet eller spara det i en ny layout, om du har de rättigheter som krävs. Mer information finns i Skapa snabbdiagram.

Använd diagramverktyget i layoutläget till att skapa ett diagram. Om du gör det, får du själv ange de olika inställningarna. Du kan skapa diagrammet i en ny layout eller lägga till det i en befintlig layout. Mer information finns i Skapa och redigera diagram i layoutläget.

Viktigt  Diagrammen uppdateras automatiskt i takt med att informationen ändras. Ett diagram som visar statistikdata är korrekt så länge du behåller den sorteringsordning som krävs. Om du ändrar sorteringsordning visar inte diagrammet längre din jämförelse av data.

Obs!  Om du kopierar ett diagram i bearbetnings- eller sökläget och sedan klistrar in det i en layout, blir kopian av diagrammet en bitmappsbild som inte uppdateras när data ändras.

Relaterade avsnitt 

Ändra storlek och form på objekt

Ange alternativ för automatisk storleksändring av layoutobjekt