Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med layoutdelar > Lägga till en layoutdel
 

Lägga till en layoutdel

1. I Layoutläget drar du Delverktyget Högerknapp, flytande fönster i statusverktygsfältet till layouten.

Du kan också välja Sätt in > Del.

2. I dialogrutan Definiera del väljer du den typ av layoutdel som du vill lägga till.

En beskrivning av de olika deltyperna finns i Om olika typer av layoutdelar.

Deltyper som redan finns i layouten är nedtonade. (Det är bara delsummadelar som kan finnas mer än en gång i en layout.)

3. Om du lägger till en delsummadel klickar du först på Delsumma sorterad efter och väljer sedan namnet på det fält som du vill gruppera posterna efter (brytfältet).

Du kan välja ett fält i en annan tabell genom att först välja ett tabellnamn i listan ovanför fältlistan.

När posterna sorteras efter brytfältet grupperas alla poster med samma värde i det fältet så att FileMaker Pro Advanced kan beräkna delsumman. (Om du t.ex. vill ta reda på delsumman av försäljningssiffrorna för varje region blir brytfältet Region.) Mer information finns i Sortera poster efter delsummor.

Kommentarer 

Du kan lägga till fält, portaler, bildobjekt och text i alla layoutdelar. FileMaker Pro Advanced anser att ett objekt befinner sig i en del när toppen av objektet är i eller berör delen. Om överkanten av ett fält t.ex. vidrör den undre gränslinjen för sidhuvuddelen kommer fältet bara att visas och skrivas ut i sidhuvudet, inte i huvuddelen.

Mängden tomt utrymme ovanför och under objekten i huvuddelen avgör avståndet mellan posterna när du skriver ut en layout, granskar en layout eller visar en layout som en lista (klicka på Listvy Verktyget Redigeringsruta i layoutlisten).

Om du vill skriva ut en omslagssida för en rapport lägger du till en titelhuvuddel och ändrar dess storlek så att den täcker en hel sida. Därefter kan du lägga till ett vanligt sidhuvud, en vanlig sidfot och andra layoutdelar som du vill ha på de följande sidorna.

Relaterade avsnitt 

Ändra en layoutdel

Definiera layoutdelar

Ta bort tomrum i utskrifter

Ändra storlek på layoutdelar