Referens > Funktioner > Containerfunktioner
 

Containerfunktioner

Med containerfunktioner beräknas, bearbetas och rapporteras data i containerfält.

Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.

 

Denna funktion

...returnerar följande

Base64Decode

Antingen containerinnehåll eller textinnehåll från text som kodats i Base64-formatet.

Base64Encode

Data som text i Base64-formatet.

Base64EncodeRFC

Data som text i det angivna Base64-formatet.

CryptAuthCode

En binär HMAC (autentiseringskod med låst hashmeddelande) via den angivna kryptografiska hashalgoritmen.

CryptDecrypt

Dekrypterad text eller dekrypterat containerdata från krypterat containerdata och en nyckel.

CryptDecryptBase64

Dekrypterad text eller dekrypterat containerdata från krypterad Base64-kodad text och en nyckel.

CryptDigest

Ett binärt hashvärde som genererats av den angivna kryptografiska hashalgoritmen.

CryptEncrypt

Krypterat containerdata från text eller containerdata och en nyckel.

CryptEncryptBase64

Krypterad Base64-kodad text från text eller containerdata och en nyckel.

GetContainerAttribute

Filens metadata för det angivna containerfältet.

GetHeight

Höjden på innehållet mätt i pixlar i ett containerfält som innehåller bilder.

GetThumbnail

En miniatyrbild av innehållet i ett containerfält efter angiven höjd och bredd.

GetWidth

Bredden på innehållet mätt i pixlar i ett containerfält som innehåller bilder.

HexDecode

Antingen containerinnehåll eller textinnehåll från text som kodats i hexadecimalt format.

HexEncode

Data som text i hexadecimalt format.

TextDecode

Text som avkodats från containerdata med hjälp av den angivna teckenkodningen.

TextEncode

En textfil som containerdata från text med hjälp av den angivna teckenkodningen och radbrytningar.

VerifyContainer

0 (falskt) om containerdata ändrades eller raderades utanför FileMaker; annars returneras 1 (sant).

Relaterade avsnitt 

Om funktioner

Om formler