Referens > Funktioner > Containerfunktioner > CryptDecryptBase64
 

CryptDecryptBase64

Avkrypterar Base64-kodad text med de angivna nycklarna och returnerar text eller containerdata.

Format 

CryptDecryptBase64(text;nyckel)

Parametrar 

text – ett textuttryck eller textfält som innehåller data som returneras av funktionen CryptEncryptBase64.

nyckel – ett uttryck eller fält som innehåller samma nyckel som användes för att kryptera text.

Returnerad datatyp 

text, container

Kommer från 

FileMaker Pro 16.0

Beskrivning 

Den här funktionen fungerar på samma sätt som funktionen CryptDecrypt, med skillnaden att den tar emot Base64-kodad text som returneras av funktionen CryptEncryptBase64.

Kommentarer 

Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".

Exempel 1 

Returnerar Behöver skyddas, samma text som krypterades med CryptEncryptBase64 och samma nyckel.

CryptDecryptBase64 (
CryptEncryptBase64 ( "Behöver skyddas" ; "Mitt hemliga lösenord" ) ;
"Mitt hemliga lösenord"
)

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler