Referens > Funktioner > Containerfunktioner > Base64Encode
 

Base64Encode

Returnerar data som text i Base64-formatet.

Format 

Base64Encode(data)

Parametrar 

data – ett textuttryck eller -fält.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 13.0

Beskrivning 

Den här funktionen omvandlar text i textfält, variabler och beräkningar till UTF-8-format innan det kodas (container-data omvandlas inte innan de kodas). Base64Encode följer standarden RFC 2045 för att formatera Base64-kodad text. Mer information finns i funktionen Base64EncodeRFC.

Base64-kodningen bevarar inte filnamnet eller tillägget för det kodade innehållet i containerfältet.

Exempel 1 

Base64Encode (Produkter::Färg) returnerar QmxhY2s= när Produkter::Färg har ställts in på "Svart".

Exempel 2 

Base64Encode (Produkter::Container) returnerar en sträng som börjar med iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAB8 när Produkter::Container har konfigurerats till Ekvation. Base64-strängen i detta exempel har förkortats för läsbarhetens skull.

Relaterade avsnitt 

Base64Decode

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler