Referens > Funktioner > Containerfunktioner > CryptDecrypt
 

CryptDecrypt

Avkrypterar containerdata med de angivna nycklarna och returnerar text eller containerdata.

Format 

CryptDecrypt(container;nyckel)

Parametrar 

container – containerdata som returneras av funktionen CryptEncrypt.

nyckel – ett textuttryck eller fält som innehåller samma nyckel som användes för att kryptera container.

Returnerad datatyp 

text, container

Kommer från 

FileMaker Pro 16.0

Beskrivning 

Den här funktionen tar emot containerdata skapat av CryptEncrypt-funktionen och samma nyckel som användes för att kryptera informationen. Dekrypterat data returneras som samma typ (text- eller containerdata) det hade innan kryperingen.

Kommentarer 

Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".

Exempel 1 

Returnerar Behöver skyddas, samma text som krypterades med CryptEncrypt och samma nyckel.

CryptDecrypt (
CryptEncrypt ( "Behöver skyddas" ; "Mitt hemliga lösenord" ) ;
"Mitt hemliga lösenord"
)

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler