Referens > Funktioner > Containerfunktioner > Base64Decode
 

Base64Decode

Returnerar antingen containerinnehåll eller textinnehåll från text som kodats i Base64-formatet.

Format 

Base64Decode (text {; fileNameWithExtension})

Parametrar 

text - Base64-text att avkoda.

fileNameWithExtension – filnamnet och tillägget för filen som skapats från den avkodade Base64-texten.

Returnerad datatyp 

text, container

Kommer från 

FileMaker Pro 13.0

Beskrivning 

Om du vill avkoda ett Base64-kodat värde och returnera resultatet i ett textfält (eller en variabel som används som textdata) anger du text som var i formatet UTF-8 och sedan kodades med Base64 i parametern data.

Om du vill avkoda ett Base64-kodat värde som representerar binära data så returnerar du resultatet i ett container-fält (eller en variabel som används som containerdata) och anger parametern fileNameWithExtension. Om ett filnamn och ett filnamnstillägg inte anges, returnerar den här funktionen text i stället för container-data.

Exempel 1 

Base64Decode (Produkter::Base64 ; "fråga.png") returnerar Ekvation när Produkter::Base64 konfigureras till en sträng som börjar med "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAB8". Base64-strängen i detta exempel har förkortats för läsbarhetens skull.

Relaterade avsnitt 

Base64Encode

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler