Referens > Funktioner > Containerfunktioner > HexDecode
 

HexDecode

Returnerar antingen containerinnehåll eller textinnehåll från text som kodats i hexadecimalt format.

Format 

HexDecode(data{;fileNameWithExtension})

Parametrar 

data – textuttryck eller textfält som innehåller hexadecimala data att avkoda.

fileNameWithExtension – textuttryck eller textfält som innehåller filnamn och filändelse som ska användas när resultatet sparas i ett containerfält.

Returnerad datatyp 

text, container

Kommer från 

FileMaker Pro 16.0

Beskrivning 

Om du vill avkoda ett hexadecimalt värde och returnera resultatet i ett textfält (eller en variabel som används som textdata) anger du text som var i formatet UTF-8 och sedan kodades hexadecimalt i parametern data.

Om du vill avkoda ett hexadecimalt värde som representerar binära data så returnerar du resultatet i ett container-fält (eller en variabel som används som containerdata) och anger parametern fileNameWithExtension. Om ett filnamn och ett filnamnstillägg inte anges, returnerar den här funktionen text i stället för container-data.

Kommentarer 

Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".

Exempel 1 

HexDecode("46696C654D616B6572") returnerar FileMaker.

Exempel 2 

Avkodar hexadecimala data i ett textfält och sparar dem som en fil med namnet nyckel.data i ett containerfält.

Tilldela fält [ tabell::container ; HexDecode (tabell::text ; "nyckel.data") ]

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler