Referens > Funktioner > Containerfunktioner > GetWidth
 

GetWidth

Returnerar bredden på innehållet mätt i pixlar i ett containerfält som innehåller bilder.

Format 

GetWidth(fält)

Parametrar 

fält – ett textfält, numeriskt fält, datumfält, tidsfält, tidsstämpelfält, containerfält eller ett textuttryck eller ett numeriskt uttryck.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 12.0

Beskrivning 

Returnerar bredden på bilder mätt i pixlar i ett containerfält som innehåller bilder. Annars returnerar GetWidth 0.

Exempel 1 

GetWidth (Produkt) returnerar 1024.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler