Referens > Funktioner > Containerfunktioner > TextDecode
 

TextDecode

Returnerar text som avkodats från containerdata med hjälp av den angivna teckenkodningen.

Format 

TextDecode(container;kodning)

Parametrar 

container – ett containerfält med kodat textdata.

kodning – namnet på teckenkodningen som använts i container (se nedan).

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 16.0

Beskrivning 

Konverterar en textfil i ett containerfält från den angivna teckenkodningen till text med den UTF-16LE-kodning som FileMaker använder.

För parametern kodning ska ett av de definierade värdena för funktionen TextEncode användas.

Kommentarer 

Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".

Exempel 1 

TextDecode (tabell::container ; "windows-1252") returnerar UTF-16LE-kodad text från filen i ett container-fält som innehåller text med Windows-teckenkodning.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler