Referens > Funktioner > Containerfunktioner > GetThumbnail
 

GetThumbnail

Returnerar en miniatyrbild av innehållet i ett containerfält efter angiven höjd och bredd.

Format 

GetThumbnail (fält ; bredd ; höjd)

Parametrar 

fält – ett textfält, numeriskt fält, datumfält, tidsfält, tidsstämpelfält, containerfält eller ett textuttryck eller ett numeriskt uttryck.

bredd – miniatyrbildens bredd.

höjd – miniatyrbildens höjd.

Returnerad datatyp 

container

Kommer från 

FileMaker Pro 12.0

Beskrivning 

Returnerar en bild som är lagrad i ett containerfält efter angivna höjd- och breddvärden. Miniatyrbilden behåller alltid originalbildens proportioner och har en upplösning på 72 dpi. Miniatyrbilder kan inte göras större än bildens ursprungliga storlek.

Kommentarer 

Den här funktionen returnerar bara en miniatyrbild om alternativet Generera och lagra bildminiatyrer är valt i dialogrutan Hantera containrar. Om det här alternativet avmarkeras returneras bilden i sin ursprungliga storlek. Mer information finns i Hantera prestanda med miniatyrer.

Om parametern fält inte anger ett fält som innehåller bilddata, måste fält utvärderas som filens sökväg för en bild. Mer information finns i Skapa filsökvägar.

Exempel 1 

Exporterar en miniatyrbild med en maximal höjd och bredd på 50 punkter.

Tilldela fält [Fakturor::ExportContainer ; GetThumbnail (Fakturor::Container ; 50 ; 50)
Exportera fältinnehåll [Fakturor::ExportContainer ; Skapa kataloger: Av]

Exempel 2 

Skapar en miniatyrbild, exporterar den och bifogar den till ett e-postmeddelande.

Tilldela fält [Fakturor::ExportContainer; GetThumbnail (Fakturor::Container ; 50 ; 50)
Ange variabel [$ATTACHMENT; Värde:Get ( TemporärSökväg ) & GetContainerAttribute (Fakturor::ExportContainer ; "filnamn")]
Exportera fältinnehåll [Fakturor::ExportContainer; "$ATTACHMENT" ; Skapa kataloger: Av]
Skicka e-post [Skicka via e-postklient; Med dialogruta: Av; Till: Kunder::Epost; "$ATTACHMENT"]

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler