Referens > Funktioner > Containerfunktioner > VerifyContainer
 

VerifyContainer

Returnerar 0 (falskt) om containerdata ändrades eller raderades utanför FileMaker; annars returneras 1 (sant).

Format 

VerifyContainer (källfält)

Parametrar 

källfält – ett textfält, numeriskt fält, datumfält, tidsfält, tidsstämpelfält, containerfält eller ett textuttryck eller ett numeriskt uttryck.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 12.0

Beskrivning 

Returnerar ett logiskt värde som anger giltigheten för data som har lagrats externt i ett containerfält:

0 (falskt) om externt lagrade filer har ändrats eller raderats.

1 (sant) om inget har ändrats eller raderats.

Returnerar ? om det specificerade fältet inte är ett containerfält.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler