Referens > Funktioner > Containerfunktioner > HexEncode
 

HexEncode

Returnerar data som text i hexadecimalt format.

Format 

HexEncode(data)

Parametrar 

data – ett textuttryck eller -fält.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 16.0

Beskrivning 

Den här funktionen omvandlar text i textfält, variabler och beräkningar till UTF-8-format innan det kodas (container-data omvandlas inte innan de kodas).

Kommentarer 

Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".

Exempel 1 

HexEncode("FileMaker") returnerar 46696C654D616B6572.

Exempel 2 

Konverterar innehållet i ett containerfält till hexkodad text och sparar den i ett textfält.

Tilldela fält [ tabell::hexdata ; HexEncode (tabell::container) ]

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler