Herhalende velden definiëren

U kunt meerdere waarden in een tekst-, getal-, datum-, tijd-, container-, berekening- of globaalveld opslaan door van het veld een herhalend veld te maken.

U kunt bijvoorbeeld een tekstveld met de naam Kleur maken waarin de beschikbare kleuren zijn opgeslagen voor de producten die u verkoopt. Als u van Kleur een herhalend veld maakt, kunt u de kleuren voor elk afzonderlijk product invoeren in het veld Kleur.

Opmerking  Als u gegevens wilt sorteren of invoegen of een resumérapport wilt maken, kunt u in de meeste gevallen beter een gerelateerde database en een portaal gebruiken dan een herhalend veld.

Zo definieert u een herhalend veld:

 1. Kies Bestand > Beheren > Database.
 2. Klik op het tabblad Velden.
 3. Als uw database meerdere tabellen bevat, selecteert u de gewenste tabel in de lijst Tabel.
 4. Selecteer het veld waarvan u een herhalend veld wilt maken of definieer een nieuw veld.
 5. Klik op Opties (of dubbelklik op de veldnaam).
 6. Klik in het dialoogvenster Opties voor veld op het tabblad Opslag.
 7. In het gebied Herhalend voert u in Maximum aantal herhalingen het gewenste aantal herhalingen in.

  Als het veld een berekeningveld is, verschijnt het dialoogvenster Berekening opgeven in plaats van het dialoogvenster Opties voor veld. Voer bij Aantal herhalingen een getal in.

 8. Klik achtereenvolgens op OK en OK.

Opmerkingen 

 • Gebruik het tabblad Gegevens Gegevens in het Infovenster om het aantal weergegeven herhalingen in een lay-out te wijzigen.
 • Een herhalend veld bevat een afzonderlijk weergavegebied voor elke herhaling. Als u een herhalend veld definieert, hebben alle herhalingen dezelfde grootte en dezelfde overige veldkenmerken.
 • Voor sommige FileMaker Pro-functies (zoals berekeningvelden, resumévelden en zoekopdrachten) worden alle waarden in een herhalend veld opgenomen. Wanneer u bijvoorbeeld een zoekopdracht maakt, wordt in FileMaker Pro in alle herhalingen naar waarden gezocht, ook de herhalingen die niet zichtbaar zijn in de huidige lay-out. Voor andere functies, zoals sorteren, wordt alleen de eerste waarde in een herhalend veld gebruikt. Aanvullende informatie over de werking van bepaalde functies met herhalende velden vindt u in het betreffende Help-onderwerp.
 • Waarden in herhalende velden zijn niet gemakkelijk te resumeren om een rapport te maken. U kunt echter een berekening met een totaalfunctie definiëren. Gegevens worden dan record voor record geresumeerd.