Veldindexeringsopties definiëren

U kunt u een index maken. Dat is een lijst van de woorden of waarden in een veld. FileMaker Pro gebruikt indices bij het zoeken en om gerelateerde tabellen samen te voegen. Indices verhogen de snelheid van zoekopdrachten, maar maken het bestand ook groter.

FileMaker Pro gebruikt verschillende indices voor verschillende taken:

 • Waarde-indices kunnen worden gemaakt voor tekst-, getal-, datum-, tijd- en tijdstempelvelden, maar ook voor berekeningvelden die resultaten van diezelfde typen opleveren. Waarde-indices worden gebruikt voor het samenvoegen van gerelateerde records en voor zoekopdrachten in getal-, datum-, tijd- en tijdstempelvelden, en berekeningvelden die resultaten van diezelfde typen opleveren.

  Opmerking  Bij het gebruik van Japanse collatie (tekstvergelijking) die geen onderscheid maakt tussen katakana of hiragana, op volledige noch op halve breedte, zijn sommige reacties afhankelijk van de gegevensbron of stuurprogramma's. Dat geldt ook voor Romeinse tekens met accenten.

 • Woordindices kunnen alleen worden gegenereerd voor tekstvelden en berekeningvelden die een tekst als resultaat geven, waar ze voor zoekopdrachten worden gebruikt. Een woordindex wordt gemaakt door elk uniek woord in een veld op te slaan. Velden die grote hoeveelheden tekst bevatten, kunnen grote indices genereren, omdat elk uniek woord in het tekstveld in de woordindex wordt opgenomen. Hierdoor kan het bestand aanzienlijk in grootte toenemen.

Zo stelt u opties voor het indexeren in voor een veld:

 1. Kies Bestand > Beheren > Database.
 2. Klik op het tabblad Velden.
 3. Als uw database meerdere tabellen bevat, selecteert u de gewenste tabel in de lijst Tabel.
 4. Klik op de veldnaam.
 5. Klik op Opties (of dubbelklik op de veldnaam).
 6. Klik in het dialoogvenster Opties voor veld op het tabblad Opslag.

  Als u een berekeningveld hebt geselecteerd, verschijnt het dialoogvenster Berekening opgeven. Klik op Opslagopties.

 7. Selecteer de gewenste indexeringsopties voor het veld.

  Voor normaal gebruik gebruikt u Geen of Minimaal en selecteert u Automatisch indices maken indien nodig.

 8. Selecteer

  Om dit te doen

  Geen

  Voorkomen dat FileMaker Pro het veld indexeert.

  Minimaal

  Een waarde-index van de inhoud van een tekstveld of een berekeningveld maken die tekstresultaten als resultaat geeft.

  alles

  Zowel woord- als waarde-indices maken voor tekstvelden of berekeningvelden die teksten als resultaat geven. Voor getal-, datum-, tijd- en tijdstempelvelden, alsook berekeningvelden die resultaten van diezelfde typen geven, maakt u met Alles een index van de waarden van een veld.

  Automatisch indices maken indien nodig

  De vereiste index alleen maken als een gebruiker een zoekopdracht uitvoert met behulp van het veld of als het veld als een vergelijkingsveld in een relatie wordt gebruikt.

  Een taal in de lijst Standaardtaal voor indexeren en sorteren tekst

  Geef de taal op die wordt gebruikt voor het indexeren en sorteren van waarden in een tekstveld. Elke taal is afgestemd op de ondersteuning van taalspecifieke vereisten voor het indexeren en sorteren.

 9. Voor berekeningvelden selecteert u Berekeningsresultaten niet opslaan als FileMaker Pro het resultaat alleen moet berekenen wanneer dat nodig is. Klik vervolgens op OK.
 10. Klik op OK.

Opmerkingen 

 • Een waarde-index wordt gemaakt door elke tekstregel (gescheiden door het terugloopteken) te nemen. Raadpleeg Een taal voor het indexeren of sorteren kiezen.
 • Opgeslagen resultaten vragen meer schijfruimte, maar niet-opgeslagen resultaten vragen meer tijd om te worden berekend.
 • Als u voor tekstvelden Alles selecteert, kan het bestand aanzienlijk groter worden, omdat dan elk woord in het tekstveld wordt geïndexeerd. Bepaalde bewerkingen, zoals de import van records, kunnen ook langer duren, omdat tijdens de import elk woord in het veld aan de veldindex wordt toegevoegd.
 • Als u Automatisch indices maken indien nodig inschakelt, wordt het veld geïndexeerd wanneer een gebruiker voor het eerst een zoekopdracht op een veld uitvoert. De uitvoering van de eerste zoekopdracht duurt wat langer, doordat de index wordt gemaakt. Volgende zoekopdrachten verlopen echter sneller omdat hierbij gebruik wordt gemaakt van de index. (Met deze optie wordt ook een index gemaakt als het veld in een relatie wordt gebruikt.)
 • Als u relaties wilt maken waarbij u tekstvelden gebruikt als vergelijkingsvelden zonder voor deze velden woordindices te maken, gebruikt u Minimaal en maakt u de selectie van Automatisch indices maken indien nodig ongedaan.
 • Door Geen te selecteren en de selectie van Automatisch indices maken indien nodig ongedaan te maken voorkomt u ook dat het veld wordt gebruikt om relaties te maken.