Lay-outobjecten verbergen of tonen

U kunt de zichtbaarheid van lay-outobjecten beheren door aan te geven of een object wordt verborgen of weergegeven afhankelijk van een specifieke voorwaarde of berekening. Zo kunt u bijvoorbeeld ervoor kiezen om bepaalde velden in een vragenlijst te tonen of te verbergen tengevolge van het antwoord van de gebruiker op een specifieke vraag.

Zo geeft een lay-outobject als verborgen op:

  1. Selecteer het object in de lay-outmodus.
  2. Klik in het infovenster op het tabblad Gegevens Gegevens.
  3. Klik op Potlood-knop bij Object verbergen wanneer en geef een berekening op om te bepalen wanneer het object moet worden verborgen. Klik vervolgens op OK.
  4. Als u de voorwaarde voor het object wilt toepassen in de zoekmodus, selecteert u Toepassen in zoekmodus.

Opmerkingen 

  • Kies in de lay-outmodus Weergave > Tonen > Voorwaarde verbergen om objecten te identificeren waarvoor een voorwaarde is ingesteld om ze te verbergen. Zulke objecten geven de badge Badge van verborgen object in de lay-outmodus weer
  • Als de berekening gedeeltelijk of in zijn geheel niet kan worden geĆ«valueerd (er wordt '?' geretourneerd), wordt het object verborgen.