Knopinfo in lay-outs toevoegen

 1. Selecteer in modus Lay-out het object waaraan u knopinfo wilt toevoegen.
 2. Klik in het infovenster op het tabblad Positie Positie.
 3. Voor Knopinfo in het onderdeel Positie doet u het volgende:
 4. Om dit te doen

  Gaat u als volgt te werk

  Knopinfo maken die statische tekst weergeeft

  Typ de tekst die u wilt weergeven.

  Knopinfo maken die verschijnt als het resultaat van een berekening

  Klik op knop Bewerken.

  Stel in het dialoogvenster Berekening opgeven een formule voor uw berekening samen.

 5. Druk op Enter of Tab of klik buiten het infovenster om de wijzigingen toe te passen.

Tip  Kies Weergave > Tonen > Knopinfo in de lay-outmodus om objecten met knopinfo te identificeren. In de lay-outmodus worden objecten met knopinfo met de badge Badge weergegeven.

Opmerkingen 

 • U kunt knopinfo toevoegen aan de objecten in een groep maar u kunt geen knopinfo toevoegen aan een groep.
 • Als de knopinfoberekening van een object als resultaat een lege tekenreeks geeft, verschijnt geen knopinfo. Als uw knopinfo bijvoorbeeld gerelateerde gegevens weergeeft en de relatie ontbreekt, zal de knopinfo geen tekst bevatten. Als de berekening een fout bevat, geeft de knopinfo ongeldige of gedeeltelijk geldige resultaten met vraagtekens weer.
 • Het besturingssysteem bepaalt het lettertype en de lettergrootte van de knopinfo, alsook hoelang de knopinfo wordt weergegeven.