Skapa och hantera layouter och rapporter > Konfigurera scripttriggers > Åtgärder som inte aktiverar scripttrigger
 

Åtgärder som inte aktiverar scripttrigger

Massbearbetningar som kan ändra många poster på en gång kommer inte att aktivera en scripttrigger.

Stavningskontroll (Redigera > Rättstavning > Kontrollera alla eller scriptsteget Kontrollera hittade poster) eller Sök/ersätt (Redigera > Sök/Ersätt eller scriptsteget Öppna Sök/Ersätt) på fler än en post samtidigt aktiverar inte scripttriggers.

När du kontrollerar stavningen i alla fält i en post i ett sökresultat (som i scriptsteget Kontrollera hittade poster), kommer scripttrigger inte att aktiveras utom:

Om ett fält är aktivt när en bearbetning startar kommer scripttriggern VidObjektStäng att aktiveras.

Om ett fält är aktivt när en bearbetning blir klar kommer scripttriggern VidObjektÖppna att aktiveras för det fältet.

Endast direkta bearbetningar kan aktivera scripttriggers:

Ändringar som görs direkt i ett layoutobjekt eller med hjälp av en layout kommer att aktivera scripttriggers medan ändringar som görs av underliggande data inte kommer att aktivera en scripttrigger.

Ändringar som görs i ett fält i en instans av ett layoutobjekt kommer inte att aktivera scripttriggers för andra layoutobjekt i samma eller en annan layout.

Scriptsteg och menykommandon som visas direkt för tabelldata snarare än för layouten, t.ex. Importera poster, Ersätt fältinnehåll och Uppdatera fältinnehåll kommer inte att aktivera scripttriggers.

Ändringar som görs i ett fält från scriptsteget Visa anpassad dialogruta kommer inte att aktivera scripttriggern VidObjektÄndra.

Scriptsteg som kan ändra ett fält direkt, t.ex. Tilldela fält, Tilldela fält efter namn och Ställ in webbvisaren kommer inte att aktivera scripttriggern VidObjektÄndra. Scriptsteg som fungerar på ett layoutobjekt även om dess mål har specificerats som ett fält, t.ex. Infoga text kommer att aktivera scripttriggern VidObjektÄndra.

Apple Events som används direkt på eller som fungerar via ett layoutobjekt kommer att aktivera scripttriggers. Apple Events som kringgår layouten kommer inte att aktivera scripttriggers.

Schemaändringar som ändrar data i ett fält kommer inte att aktivera scripttriggers.

Statistikfält och beräkningsfält:

Scripttriggrarna VidObjektÖppna, VidObjektStäng och VidObjektTangenttryckning kommer att aktiveras för statistikfält och beräkningsfält. Scripttriggern VidObjektÄndra kan ställas in för summerings- och beräkningsfält, men kommer inte att aktiveras.