Referens > Referens för scripttriggers > VidObjektÄndra
 

VidObjektÄndra

Utför ett script när värdet som är associerat med ett objekt ändras som ett resultat av följande:

en användare skriver i ett objekt

en användare klickar på ett objekt som en kryssruta och gör att värdet ändras

redigeringsbearbetningar som klipp, klistra och rensa

scriptsteg som Infoga text vilket ändrar ett fält

När scriptet körs

Efter att händelsen har bearbetats.

De lägen där triggern kan användas

Bearbetningsläge och Sökläge.

Resultat

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 10.0

Kommentarer 

Den här scripttriggern aktiveras om den används i en panelkontroll när byte av panel sker.

Den här scripttriggern kommer inte att aktivera ett script när följande bearbetningar genomförs:

dessa beskrivs i Åtgärder som inte aktiverar scripttrigger

ett fönster som uppdateras för att uppdatera data från en extern datakälla

fält för automatisk inmatning uppdateras

Scripttriggern VidObjektÄndra kan ställas in för summerings- och beräkningsfält, men kommer inte att aktiveras.

Värdet för scriptparametern som VidObjektÄndra skickar till scriptet specificeras innan scripttriggern aktiveras. Om du anger att VidObjektÄndra ska aktiveras på ett fältobjekt så körs scriptet när fältet har ändrats. Om ditt script behöver värdet innan fältet ändrades använder du scriptparametern för att skicka fältets omodifierade värde till scriptet. Om ditt script däremot behöver det modifierade värdet inkluderar du ett steg i scriptet som hämtar fältets nuvarande (ändrade) värde.

FileMaker WebDirect har inget stöd för att använda scripttriggern VidObjektÄndra för att övervaka tangentnedtryckningar i ett fält (t.ex. när en webbanvändare matar in text via ett tangentbord, en Input Method Editor eller textförslag). Om du övervakar tangentnedtryckningar med VidObjektÄndra kan det leda till sämre prestanda eller oväntade resultat.

Relaterade avsnitt 

Konfigurera scripttriggers

Konfigurera scripttriggers för layouter

Konfigurera scripttriggers för objekt