Referens > Referens för scripttriggers > VidObjektStäng
 

VidObjektStäng

Utför ett script innan ett aktivt objekt lämnas som ett resultat av följande:

en användare tabbar sig bort från ett objekt

en användare klickar på ett annat objekt

ett scriptsteg försöker göra ett annat objekt till aktivt objekt

en användare begär en dialogrutan som normalt skulle göra att fältet lämnades

en användare försöker flytta mellan rader i ett portalobjekt

en användare försöker flytta sig mellan repetitioner i ett repeterat fält

När scriptet körs

Innan händelsen har bearbetats.

De lägen där triggern kan användas

Bearbetningsläge och Sökläge.

Resultat

Du kan använda scriptsteget Avsluta script i det utlösta scriptet för att returnera sant eller falskt.

Sant: Händelsen som utlöste scriptet fortsätter.

Falskt: Händelsen som utlöste scriptet avbryts.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 10.0

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect aktiveras inte den här scripttriggern när den tilldelas till en webbvisare.

Triggern aktiveras oavsett hur objektet är formaterat.

Om objektet har ställts in för att inte tillåta ingång kan scriptet bara utlösas om du går in i objektet med hjälp av ett scriptsteg.

scripttriggern VidObjektÖppna, VidObjektStäng och scripttriggern VidObjektTangenttryckning kan aktiveras när de tilldelas till sammanfattnings- och beräkningsfält.

Om du klickar på en annan portalrad aktiveras scripttriggern VidObjektStäng som ställts in för raden som lämnas och därefter scripttriggern VidObjektÖppna för den nya raden. På samma sätt som när scripttriggern VidObjektStäng är tilldelad till andra objekt, aktiveras scripttriggern innan objektet lämnas och scriptet bestämmer om avslutandet lyckades baserat på scriptresultatet.

Bläddring gör inte objekt aktiva och aktiverar inte denna scripttrigger.

Se Åtgärder som inte aktiverar scripttrigger där det finns en lista över andra åtgärder som inte aktiverar den här scripttriggern.

VidObjektStäng kan inte aktiveras från en portal i sökläge.

Relaterade avsnitt 

Konfigurera scripttriggers

Konfigurera scripttriggers för layouter

Konfigurera scripttriggers för objekt