Referens > Referens för scripttriggers > VidObjektÖppna
 

VidObjektÖppna

Utför ett script när ett layoutobjekt blir aktivt som ett resultat av följande:

en användare tabbar sig fram till objektet

en användare klickar på objektet

ett scriptsteg gör att ett objekt öppnas

en användare flyttar sig mellan repetitioner i ett repeterat fält

När scriptet körs

Efter att händelsen har bearbetats.

De lägen där triggern kan användas

Bearbetningsläge och Sökläge.

Resultat

Inga.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Partiell 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 10.0

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect aktiveras inte den här scripttriggern när den tilldelas till en webbvisare.

Scripttriggern VidObjektÖppna, scripttriggern VidObjektStäng och scripttriggern VidObjektTangenttryckning kan aktiveras när de tilldelas till sammanfattnings- och beräkningsfält.

Om VidObjektÖppna tilldelas till ett portalobjekt kommer det att aktiveras när en annan portalrad blir aktiv. Om du klickar på ett annat objekt i samma portalrad kommer inte portalens scripttrigger VidObjektÖppna att aktiveras igen.

VidObjektÖppna kan inte aktiveras från en portal i sökläge.

När du växlar till sökläget och anger ett fält i FileMaker Pro Advanced aktiveras VidObjektÖppna om triggern är inställd på att köras i sökläget.

Bläddring gör inte objekt aktiva och aktiverar inte denna scripttrigger.

Om du klickar på en knapp, popover-knapp eller panelkontroll aktiveras inte den här scripttriggern på knappen eller fliken. Om du trycker på tabb-tangenten för att navigera till en knapp, flikpanel eller glidpanel och gör den till ett aktivt objekt aktiveras inte den här scripttriggern.

Om du stänger ett flytande fönster med tangenten Esc eller scriptsteget Stäng flytande fönster blir motsvarande knapp för flytande fönster aktiv och scripttriggern VidObjektÖppna aktiveras.

Se Åtgärder som inte aktiverar scripttrigger där det finns en lista över åtgärder som inte aktiverar den här scripttriggern.

Relaterade avsnitt 

Konfigurera scripttriggers

Konfigurera scripttriggers för layouter

Konfigurera scripttriggers för objekt