Referens > Referens för scripttriggers > VidObjektTangenttryckning
 

VidObjektTangenttryckning

Utför ett script när ett objekt är aktivt och tar emot ett eller flera tecken från tangentbordet, antingen direkt eller via en redigerare för indata (IME). Använd funktionen Get ( TriggerTangenttryckning ) om du vill returnera tecken som aktiverar scripttriggern.

När scriptet körs

Innan händelsen har bearbetats.

De lägen där triggern kan användas

Bearbetningsläge och Sökläge.

Resultat

Du kan använda scriptsteget Avsluta script i det utlösta scriptet för att returnera sant eller falskt.

Sant: Händelsen som utlöste scriptet fortsätter.

Falskt: Händelsen som utlöste scriptet avbryts.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 10.0

Kommentarer 

Kombinerade tangentnedtryckningar i en IME aktiverar inte den här scripttriggern. Istället aktiveras triggern efter att texten verkställs av IME. Det utlösta scriptet bearbetar den sträng som har verkställts.

Använd funktionerna Get ( TriggerModifieringsTangent ), Code och Char när du vill arbeta med specialtecken som navigationstangenterna tabb och piltangenterna samt med generella Unicode-tecken. Se Kodfunktionen där det finns en lista över navigeringstangenter och de koder som rapporteras till ett script. Teckenfunktionen returnerar tecknen för Unicode-kodpunkter.

Tangentnedtryckningar bearbetas i följande ordning:

1. Operativsystemet bearbetar vissa tangenter.

2. FileMaker Pro Advanced bearbetar tangenter i kortkommandon.

3. Ett script som utlöses av scripttriggern VidObjektTangenttryckning bearbetar tecknen.

4. Ett script som utlöses av scripttriggern VidLayoutTangenttryckning bearbetar tecknen.

5. Navigeringstangenter används för navigering medan icke-navigeringstangenter bearbetas av det aktiva objektet om det finns ett sådant.

6. Om det inte finns något aktivt objekt visas ett meddelande för icke-navigationstangenter.

Det första av dessa steg som använder tangenten stoppar processen. Ett script som utförs av någon av scripttriggrarna VidObjektTangenttryckning eller VidLayoutTangenttryckning kan stoppa ytterligare bearbetning av tangenttryckningen genom att returnera Falskt.

Kortkommandon, t.ex. för att klippa och klistra (Ctrl+X, Ctrl+V i Windows, Kommando-X, Kommando-V i macOS), aktiverar inte den här scripttriggern.

Om du använder piltangenterna eller musen för att navigera och välja i listor, menyer och kalendrar kommer denna scripttrigger inte att aktiveras. Om du anger text i dessa fält kommer scripttriggern att aktiveras.

Scripttriggrarna VidObjektTangenttryckning och VidLayoutTangenttryckning aktiveras inte om det aktiva objektet är en webbvisare.

Scripttriggern VidObjektÖppna, scripttriggern VidObjektStäng och VidObjektTangenttryckning kan aktiveras när de tilldelas till sammanfattnings- och beräkningsfält.

Se Åtgärder som inte aktiverar scripttrigger där det finns en lista över åtgärder som inte aktiverar den här scripttriggern.

Relaterade avsnitt 

Konfigurera scripttriggers

Konfigurera scripttriggers för layouter

Konfigurera scripttriggers för objekt