Referens > Funktioner > Textfunktioner > Code
 

Code

Returnerar tecknen för Unicode-kodpunkter för tecknen i texten.

Format 

Code (text)

Parametrar 

text – ett eller flera tecken

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 10.0

Beskrivning 

Returnerar Unicode-kodpunkterna för tecknen i text. Om det finns noll tecken i text returneras en tom sträng.

Om det finns ett tecken i texten returnerar funktionen kodpunkten för det tecknet. Om texten innehåller flera tecken returneras kodpunkten för varje tecken som en grupp av fem siffror där kodpunkten för det första tecknet representeras av de lägre fem siffrorna, kodpunkten för det andra tecknet av följande högre (till vänster) fem siffror och så vidare.

Vid konvertering av ett sammansatt tecken som ä returnerar funktionen Unicode-kodpunkten för det sammansatta tecknet.

Följande tabell visar hur navigeringstecken rapporteras till ett script som har aktiverats av denna trigger:

 

Nedtryckt tangent

Rapporteras som

Kommentarer

backspace

  8

Motsvarar Unicode/ASCII-koden för BS (backspace)

tab

  9

Motsvarar Unicode/ASCII-koden för HT (vågrät tabb)

Skift-tabb

  9

Skift kan hittas med hjälp av det värde som returneras från funktionen Get ( TriggerModifieringsTangent )

retur

 10

Motsvarar Unicode/ASCII-koden för LF (radmatning)

return

 13

Motsvarar Unicode/ASCII-koden för CR (vagnretur)

skifta

 27

Motsvarar Unicode/ASCII-koden för ESC (skifta)

vänsterpil

 28

Motsvarar Unicode/ASCII-koden för FS (filavgränsare)

uppåtpil

 29

Motsvarar Unicode/ASCII-koden för GS (gruppavgränsare)

högerpil

 30

Motsvarar Unicode/ASCII-koden för RS (postavgränsare)

nedåtpil

 31

Motsvarar Unicode/ASCII-koden för US (enhetsavgränsare)

space

 32

Motsvarar Unicode/ASCII-koden för Space

radera till höger

127

Motsvarar Unicode/ASCII-koden för Radera

Kommentarer 

Om det finns för många tecken för att de ska kunna visas i FileMakers fält av nummertyp, returnerar funktionen ett NaN-värde (Not a Number).

Exempel 1 

Code ("") returnerar en tom sträng.

Code ("a") returnerar 97.

Code ("b") returnerar 98.

Code ("ab") returnerar 9800097.

Code ("ä") returnerar 228.

Code ("ä") (ett a plus trema med en separat tangenttryckning) returnerar 77600097.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Funktionen Char