Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( TriggerTangenttryckning )
 

Get ( TriggerTangenttryckning )

Returnerar tecknen som aktiverade scripttriggern VidObjektTangenttryckning eller VidLayoutTangenttryckning.

Format 

Get ( TriggerTangenttryckning )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 10.0

Beskrivning 

Returnerar ett värde när ett script körs som har utlösts av scripttriggern VidObjektTangenttryckning, scripttriggern VidLayoutTangenttryckning eller när ett script körs som har anropats från det utlösta scriptet. Annars returneras en tom sträng. Flera tecken kan returneras när indata kommer från ett IME-program (Input Method Editor).

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.

Exempel 1 

Följande kod visar texten Bearbetar indata... när ett returtecken anges:

If [ Code (Get ( TriggerTangenttryckning ) ) = 13]
Visa anpassad dialogruta ["Bearbetar indata..."]
End If

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler