Referens > Funktioner > Textfunktioner > Char
 

Char

Returnerar tecknen för Unicode-kodpunkter i talet.

Format 

Char (nummer)

Parametrar 

tal - ett tal representerar en eller flera Unicode-kodpunkter

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 10.0

Beskrivning 

Varje grupp med fem siffror i talet behandlas som en Unicode-kodpunkt och tecknen för var och en av de femsiffriga grupperna returneras i texten.

Om talet är 0 returnerar den här funktionen en tom sträng.

Om talet är mellan 1 och 99,999 returnerar den här funktionen ett enda tecken.

Om talet innehåller mer än fem siffor returnerar funktionen teckensträngen som representeras av dessa kodpunkter.

Kommentarer 

Vissa Unicode-tecken kan representeras av en enda kodpunkt eller av flera kodpunkter. Ett exempel är tecknet ä som kan representeras av bokstaven a plus ¨ (trema) eller av den enda bokstaven ä. Versionen för denna typ av tecken med en enda kodpunkt kallas för ett försammansatt tecken eller ett sammansatt tecken.

Exempel 1 

Char (0) returnerar en tom sträng ("").

Char (97) returnerar a.

Char (98) returnerar b.

Char (9800097) returnerar ab.

Char (228) returnerar ä.

Exempel 2 

Char (77600097) returnerar ä. I det här fallet representerar numret två Unicode-tecken: bokstaven a och trematecknet. När dessa två tecken visas tillsammans i en sträng visas de som ett enda tecken.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Funktionen Code