Referens > Referens för scripttriggers
 

Referens för scripttriggers

Du kan ställa in en scripttrigger som anger att ett script ska köras när en händelse inträffar. Klicka på länkarna till ämnena i det här avsnittet om du vill se en beskrivning av de olika scripttriggrarna.

Kompatibilitet för scripttriggers

Under avsnittet Kompatibilitet för varje ämne visas var scripttriggern har stöd för att aktiveras. Scripttriggers utan stöd aktiveras inte.

Relaterade avsnitt 

Konfigurera scripttriggers för layouter

Konfigurera scripttriggers för objekt

Ange filtillval