Skapa och hantera layouter och rapporter > Konfigurera scripttriggers > Konfigurera scripttriggers för objekt
 

Konfigurera scripttriggers för objekt

1. Skapa scriptet som du vill att scripttriggern ska köra.

2. Markera en layout i layoutläget.

3. Markera ett eller flera objekt.

4. Välj Utforma-menyn > Ställ in scripttrigger.

5. I dialogrutan Ställ in scripttrigger dubbelklickar du på den händelse som du vill ska köra scriptet.

6. Välj scriptet i dialogrutan Ange script.

7. (Valfritt) Om du vill ange en scriptparameter skriver du in önskad text. Eller också klickar du på Redigera och använder dialogrutan Ange beräkning för att skapa en mer komplex parameter och sedan klickar du på OK.

8. Klicka på OK när du vill stänga dialogrutan Ange script.

9. Välj lägen för scripttriggern i dialogrutan Ställ in scripttrigger.

10. Klicka på OK.

Etiketten Position eller Textverktyget visas i objektet eller objekten för vilka du har ställt in scripttrigger. (Storleken på objektet avgör vilken markering som visas.) Om du inte ser någon etikett väljer du Visa > Visa > Scripttriggers.

Kommentarer 

Ändringar som görs på ett objekt i en layout kommer inte att aktivera scripttrigger för samma objekt i andra layouter.

Om du vill inaktivera en scripttrigger utan att ta bort den avmarkerar du kryssrutorna läge.

Om du väljer flera objekt som har olika inställningar för en scripttrigger kommer dialogrutan Ställ in scripttrigger att visa ett minustecken ("") som anger att triggern inte har ställts in för vissa av objekten.

Relaterade avsnitt 

Funktionen Get ( Scriptparameter )