Referens > Referens för scripttriggers > VidLayoutTangenttryckning
 

VidLayoutTangenttryckning

Utför ett script när ett eller flera tecken matas in från tangentbordet antingen direkt eller via en redigerare för indata (IME). Använd funktionen Get ( TriggerTangenttryckning ) om du vill returnera tecken som aktiverar scripttriggern.

Två typer av tecken kan göra att scripttriggern aktiveras:

tangenter som normalt används för ett aktivt objekt

tangenter som normalt används för navigering

När scriptet körs

Innan händelsen har bearbetats.

De lägen där triggern kan användas

Bearbetningsläge, Sökläge och Granskningsläge.

Resultat

Du kan använda scriptsteget Avsluta script i det utlösta scriptet för att returnera sant eller falskt.

Sant: Händelsen som utlöste scriptet fortsätter.

Falskt: Händelsen som utlöste scriptet avbryts.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Partiell 

FileMaker WebDirect 

Nej 

FileMaker Server 

Nej 

FileMaker Cloud 

Nej 

FileMaker Data API 

Nej 

Anpassad webbpublicering 

Nej 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 10.0

Kommentarer 

Använd funktionerna Get ( TriggerModifieringsTangent ), Code och Char när du vill arbeta med specialtecken som navigationstangenterna tabb och piltangenterna samt med generella Unicode-tecken. Se Kodfunktionen där det finns en lista över navigeringstangenter och de koder som rapporteras till ett script. Teckenfunktionen returnerar tecknen för Unicode-kodpunkter.

Tangentnedtryckningar bearbetas i följande ordning:

1. Operativsystemet bearbetar vissa tangenter.

2. FileMaker Pro Advanced bearbetar tangenter i kortkommandon.

3. Ett aktivt objekt med scripttriggern VidObjektTangenttryckning kan bearbeta ett tecken.

4. Scripttriggern VidLayoutTangenttryckning kan bearbeta ett tecken.

5. Navigeringstangenter används för navigering medan icke-navigeringstangenter bearbetas av det aktiva objektet med scripttriggern VidObjektTangenttryckning.

6. Om det inte finns något aktivt objekt visas ett meddelande för icke-navigationstangenter.

Det första av dessa steg som använder tangenten stoppar processen. Ett script som utförs av någon av scripttriggrarna VidObjektTangenttryckning eller VidLayoutTangenttryckning kan stoppa ytterligare bearbetning av tangenttryckningen genom att returnera Falskt.

Om du använder piltangenterna eller musen för att navigera och välja i listor, menyer och kalendrar kommer denna scripttrigger inte att aktiveras. Om du anger text i dessa fält kommer scripttriggern att aktiveras.

Windows: Tangenterna Alt och Ctrl aktiverar inte den här scripttriggern.

macOS: Cmd-tangenten aktiverar inte den här scripttriggern.

FileMaker Go: Den här scripttriggern aktiveras endast om ett fält är aktivt när användaren gör en tangentnedtryckning.

Om ett fel i det utlösta scriptet gör att scriptet inte avslutas kommer tangenttryckningen som utlöste scriptet inte att bearbetas.

Se Åtgärder som inte aktiverar scripttrigger där det finns en lista över andra åtgärder som inte aktiverar den här scripttriggern.

Relaterade avsnitt 

Konfigurera scripttriggers

Konfigurera scripttriggers för layouter

Konfigurera scripttriggers för objekt