Skapa och hantera layouter och rapporter > Konfigurera scripttriggers > Konfigurera scripttriggers för layouter
 

Konfigurera scripttriggers för layouter

1. Skapa scriptet som du vill att scripttriggern ska köra.

2. Markera en layout i layoutläget.

3. Klicka på Tillval för layout Ovalverktyget i layoutlisten.

4. I dialogrutan Tillval för layout klickar du på fliken Scripttrigger och dubbelklickar på händelsen som du vill ska köra scriptet.

5. Välj scriptet i dialogrutan Ange script.

6. (Valfritt) Om du vill ange en scriptparameter skriver du in önskad text. Eller också klickar du på Redigera och använder dialogrutan Ange beräkning för att skapa en mer komplex parameter och sedan klickar du på OK.

7. Klicka på OK när du vill stänga dialogrutan Ange script.

8. Välj lägen för scripttriggern i dialogrutan Tillval för layout.

9. Klicka på OK.

En etikett Knappen Penna visas längst ned i högra hörnet i layouter som tilldelas layoutscripttrigger. Om du inte ser etiketten väljer du Visa > Visa > Scripttriggers. I dialogrutan Hantera layouter ser du Verktyget Kryssrutor bredvid namnet på en layout som har tilldelats en layoutscripttrigger.

Scripttrigger som har angetts för en layout gäller inte för andra layouter. Om du vill inkludera en scripttrigger i flera layouter repeterar du dessa steg för varje layout.