Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen

Nadat u een veld hebt gedefinieerd, kunt u het overal toevoegen in een lay-out. Velden kunnen afkomstig zijn uit dezelfde tabel of een gerelateerde tabel.

U kunt gerelateerde velden rechtstreeks in een lay-out of in een portaal plaatsen, maar de resultaten zijn anders. Raadpleeg De plaats van gerelateerde velden bepalen.

Zo plaatst en verwijdert u velden in een lay-out:

Kies in de modus Lay-out de lay-out die u wilt bewerken in het venstermenu voor lay-outs. Vervolgens:

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Een veld plaatsen via het tabblad Velden

Sleep op het tabblad Velden een veld uit de lijst met velden naar de gewenste plaats in de lay-out.

Als u een veld in een portaal wilt plaatsen, moet u dat in de eerste rij van het portaal doen.

  • Voor gerelateerde velden zorgt u ervoor dat elk veld in het portaal afkomstig is uit een tabel die is gerelateerd met de tabel waarvoor het portaal records weergeeft. (Raadpleeg Portalen maken om gerelateerde records weer te geven.)
  • Als u een veld in een andere tabel wilt kiezen, kiest u de tabel uit de lijst met tabellen boven de lijst met velden. (Als u de lijst met tabellen niet ziet, klikt u op Knop Lijst met tabellen.)

    U kunt eveneens Database beheren uit de lijst met tabellen kiezen om een relatie of tabel te maken. Vervolgens selecteert u een gerelateerd veld uit de lijst met velden.

De veldnaam verschijnt in het veld, tenzij u hebt ingesteld dat voorbeeldgegevens moeten worden weergegeven (Weergave > Tonen > Voorbeelden). Velden uit gerelateerde tabellen verschijnen als ::Veldnaam.

Voor alle velden behalve containervelden worden tekstvoetlijnen weergegeven. Deze lijnen geven aan waar de gegevens verschijnen in de bladermodus. U kunt ze ook gebruiken als hulpmiddel bij het uitlijnen van de velden.

Raadpleeg Velden definiëren en wijzigen op het tabblad Velden.

Een veld plaatsen met het veldgereedschap

Sleep een veld van het Veldgereedschap Veldgereedschap in de statusbalk naar de gewenste plaats in de lay-out en kies vervolgens een veldnaam in het dialoogvenster ‘Veld opgeven’. Select Label maken als u een veldlabel wilt toevoegen.

Een veld toevoegen en vergroten/verkleinen

Klik op de pijl naast het Veld/besturingselement-gereedschap Veld/besturingselement-gereedschap (Windows) of houd het Veld/besturingselement-gereedschap Veld/besturingselement-gereedschap ingedrukt (macOS) in de statusbalk. Sleep de kruiscursor om het veld te tekenen en kies vervolgens een veldnaam in het dialoogvenster ‘Veld opgeven’.

Een veld met een specifieke besturingselementstijl toevoegen

Klik op de pijl naast het Veld/besturingselement-gereedschap Veld/besturingselement-gereedschap (Windows) of houd het Veld/besturingselement-gereedschap Veld/besturingselement-gereedschap ingedrukt (macOS) in de statusbalk en selecteer vervolgens een veld of besturingselementstijl. Sleep de kruiscursor om het veld te tekenen en kies vervolgens een veldnaam in het dialoogvenster ‘Veld opgeven’.

Een veld vervangen door een ander veld

Dubbelklik op het veld in de lay-out en kies vervolgens een veldnaam in het dialoogvenster ‘Veld opgeven’.

Een veld uit een lay-out verwijderen

Klik op het veld in de lay-out en druk vervolgens op Backspace of Delete. Wanneer een veld op deze manier wordt verwijderd, worden het veld en de bijbehorende gegevens niet uit de database verwijderd. Raadpleeg Velden definiëren en wijzigen.

Opmerkingen 

  • Wanneer u een veld toevoegt aan een lay-out, is de opmaak ervan gebaseerd op het thema dat is toegepast op de lay-out. U kunt een eigen stijl toepassen om de weergavekenmerken van het veld te wijzigen. Raadpleeg Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken.
  • Als u het juiste formaat voor een veld wilt bepalen, geeft u in plaats van de veldnaam voorbeeldgegevens weer in het veld van de huidige record. Kies Weergave > Tonen > Voorbeelden.
  • Als u veldgegevens wilt invoegen in een regel of tekstblok, gebruikt u samenvoegvelden. Raadpleeg Samenvoegvelden in een lay-out plaatsen.
  • Als u een statische afbeelding zoals een logo in een lay-out wilt plaatsen om deze in elke record weer te geven, moet u de afbeelding rechtstreeks in de lay-out maken, plakken of importeren en vervolgens de afbeelding in het hoofdgedeelte plaatsen. Raadpleeg Objecten in een lay-out tekenen en invoegen.
  • Als u in de modus Lay-out een veldnaam binnen de randen van het veld niet kunt lezen, dubbelklikt u op het veld. De naam wordt vervolgens weergegeven in het dialoogvenster Veld opgeven.
  • U kunt velden in het grijze gedeelte rechts van de lay-out plaatsen. Hierdoor kunt u velden in de lay-out bewaren of ze in scriptstappen gebruiken, maar verschijnen ze niet in de modi Bladeren, Zoeken en Schermafdruk. Gebruikers kunnen zulke velden niet selecteren of ermee werken, en de velden worden niet afgedrukt.