Werken met lay-outgedeelten

De lay-outs in FileMaker Pro zijn verdeeld in lay-outgedeelten. Dat zijn gebieden in een lay-out waarmee wordt bepaald hoe gegevens in een veld worden verwerkt en weergegeven. Met behulp van lay-outgedeelten kunt u bepalen hoe gegevens in FileMaker Pro worden weergegeven.

Elke lay-out moet minimaal één onderdeel hebben. Lay-outgedeelten kunnen velden, portalen, knoppen, tekst, grafieken en andere objecten bevatten. In de lay-outmodus geven de grijze, horizontale lijnen de scheiding aan tussen lay-outgedeelten (gedeeltegrenzen).

De gedeeltelabels worden links van een lay-out horizontaal of verticaal weergegeven.

Gedeeltelabels en gedeeltegrenzen

Zo schakelt u voor gedeeltelabels tussen horizontale en verticale positie:

  • Houd Ctrl (Windows) of Cmd (macOS) ingedrukt en klik op een gedeeltelabel

    Tip  Houd de muisknop ingedrukt op een verticaal gedeeltelabel om het even horizontaal weer te geven.

Gedeelten krijgen stijlen toegewezen die door het thema van de lay-out zijn gedefinieerd. U kunt het Infovenster gebruiken om stijlen van gedeelten aan te passen. Raadpleeg Opvulkleur, lijnstijl, randen, schaduwen en opvulling instellen.