Een zoekopdracht maken

Om records te zoeken met zoekcriteria, typt u de criteria (de waarde(n) die u zoekt) in velden in een zoekopdracht die eruitziet als een lege record. Wanneer u de zoekopdracht uitvoert, zoekt FileMaker Pro naar records die beantwoorden aan de door u opgegeven criteria. Overeenkomende records vervangen elk vorige gevonden reeks.

Zo maakt u een zoekopdracht:

 1. Selecteer in de modus Zoeken in het venstermenu voor lay-outs een lay-out die de velden bevat die u zoekt.
 2. Selecteer in de zoekopdracht een veld dat u voor de zoekopdracht wilt gebruiken en typ vervolgens een waarde in het veld.

  U kunt op de lay-outbalk de lijst Invoegen Operators gebruiken als hulp bij het invoegen van criteria. U kunt bijvoorbeeld het zoekcriterium B@rt gebruiken om de voornamen Bert en Bart te vinden. Raadpleeg Tekst en tekens zoeken voor meer informatie over het gebruik van operatoren.

  Klik op Weglaten om records die beantwoorden aan een specifieke groep criteria uit te sluiten.

 3. Klik op Zoekopdracht uitvoeren in de statusbalk of kies Verzoeken > Zoekopdracht uitvoeren.

  Uw zoekopdracht geeft als resultaat een gevonden reeks van records. Het gemarkeerde gedeelte van het cirkeldiagram Pictogram voor cirkeldiagram in de statusbalk geeft aan welk gedeelte van het totale aantal records wordt weergegeven.

Alle records tonen:

 • Klik in de bladermodus op Alles tonen op de statusbalk of kies het menu Records > Alle records tonen.
 • Kies in de zoekmodus Verzoeken > Alle records tonen.

U hoeft niet Alle records tonen te kiezen voordat u een zoekopdracht uitvoert. FileMaker Pro doorzoekt altijd alle records in de tabellen die u opgeeft, tenzij u de bestaande gevonden reeks hebt beperkt.

Tips

 • U kunt klikken op het cirkeldiagram om tussen de gevonden reeks en de weggelaten records in de database te schakelen.

Opmerkingen 

 • Klik in de modus Zoeken op Opgeslagen zoekopdrachten om een lijst met recente zoekopdrachten te openen. Of klik in de modus Bladeren op de pijl-omlaag naast Zoeken (Windows) of klik op Zoeken en houd deze knop ingedrukt (macOS). Kies vervolgens een zoekopdracht in de lijst Recente zoekopdrachten.
 • Om een zoekopdracht te annuleren voordat deze is voltooid en om de vorige gevonden reeks ongewijzigd te laten, drukt u op Esc (Windows) of op Command-punt (macOS).
 • Zoekopdrachten in niet-geïndexeerde velden, bijvoorbeeld berekeningvelden waarin wordt verwezen naar gerelateerde velden, duren mogelijk langer dan zoekopdrachten in geïndexeerde velden. Raadpleeg Veldindexeringsopties definiëren.
 • Zijn de waarden van een veld geïndexeerd, dan kunt u de index gebruiken om waarden in te voeren in zoekopdrachten. Raadpleeg Veldindex gebruiken.
 • U kunt geen zoekcriteria invoeren in containervelden, resumévelden, globaalvelden of Web Viewers.
 • Wanneer u in containervelden naar gegevens wilt zoeken, maakt u een tekst- of getalveld waarin de inhoud van het containerveld wordt beschreven of aangeduid. Daarna voert u een zoekopdracht uit op dat veld. Raadpleeg Gegevens gebruiken in containervelden.
 • Als u een zoekopdracht uitvoert op een gerelateerd veld, worden in FileMaker Pro alle records weergegeven die een gerelateerde record hebben die beantwoordt aan de ingevoerde criteria. In een factuurbestand dat artikelen weergeeft als gerelateerde records in een portaal, kunt u alle facturen voor een computer zoeken door in het portaal in het veld Artikel Computer te typen.
 • Als u recente zoekopdrachten wilt verwijderen, klikt u naast Zoeken op de pijl-omlaag of klikt u op Opgeslagen zoekopdrachten (Windows), of klikt u op Zoeken en houdt u deze knop ingedrukt of klikt u op Opgeslagen zoekopdrachten (macOS). Kies vervolgens in de lijst de optie Alle recente zoekopdrachten wissen.
 • In de modus Zoeken bevestigt deze badge Vergrootglaspictogram in velden dat u in de modus Zoeken werkt. (Deze wordt niet in selectievakjes, venstermenu's of keuzerondjes weergegeven.)