Bestanden met andere systeeminstellingen openen

Wanneer u databasebestanden maakt, gebruikt FileMaker Pro de systeeminstellingen van de computer om te bepalen hoe datums, tijden en getallen worden weergegeven en gesorteerd. Als u een bestand dat met andere systeeminstellingen is gemaakt, opent of samengebruikt, kunt u de systeeminstellingen van de computer gebruiken of de systeeminstellingen die zijn gebruikt bij de aanmaak van het bestand.

Zo gebruikt u de systeeminstellingen van uw computer:

Kies Opmaak > Systeeminstellingen gebruiken. Het menu Opmaak bevat de opdracht Systeeminstellingen gebruiken wanneer u een bestand opent op een computer met andere systeeminstellingen of wanneer u de systeeminstellingen hebt gewijzigd sinds u het bestand voor de laatste keer hebt geopend.

De opdracht Systeeminstellingen gebruiken heeft geen invloed op de datum-, tijd- en getalopmaak die u mogelijk in de lay-outmodus hebt opgegeven.

Opmerking  U kunt ook een bestandsoptie voor gegevensinvoer instellen die bepaalt wat er moet gebeuren wanneer de systeeminstellingen in een bestand verschillen van die van het besturingssysteem. Raadpleeg Bestandsopties instellen voor meer informatie.

Zo wijzigt u uw systeeminstellingen:

Wijzig de systeeminstellingen via Instellingen (Windows) of Systeemvoorkeuren (macOS).

Om de nieuwe instellingen te gebruiken, klikt u op Systeeminstellingen wanneer u het bestand opnieuw opent.

Opmerking  Een gekloond databasebestand neemt de systeeminstellingen over van het eerste besturingssysteem waarop het wordt geopend. Raadpleeg Bestanden opslaan en kopiĆ«ren voor meer informatie.